Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Polska Grupa Energetyczna zainwestuje trzy miliardy w OZE? Ambitne plany PGE

Polska Grupa Energetyczna chce zainwestować trzy miliardy w OZE

Polska Grupa Energetyczna zainwestuje trzy miliardy w OZE? Ambitne plany PGE

Akcjonariusze PGE Polskiej Grupy Energetycznej przyjęli uchwałę dotyczącą emisją akcji. Ponad 3 mld zł pozyskane z emisji pozwolą na przyspieszenie inwestycji Grupy PGE transformujących polską energetykę. Środki mają zostać przeznaczone na OZE, dekarbonizację i rozwój dystrybucji energii elektrycznej.

BANER MOBILEB1
Reklama

PGE zainwestuje miliardy w OZE

W wyniku emisji PGE Polska Grupa Energetyczna pozyskała 3,2 mld zł, które przeznaczy na inwestycje w trzech obszarach: rozwoju dystrybucji energii elektrycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz dekarbonizacji wytwarzania poprzez rozwój źródeł niskoemisyjnych.

– Z satysfakcją przyjmujemy decyzję Walnego Zgromadzenia o przeprowadzeniu nowej emisji akcji PGE. Ponad 3 mld zł pozyskane z emisji, wzmocnią Grupę PGE i pozwolą na przyspieszenie transformacji polskiej energetyki. W ciągu najbliższych 5 lat przed Grupą PGE ogromne inwestycje, szczególnie w obszarze wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz modernizacji segmentu dystrybucjipowiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

Emisja akcji spotkała się dużym zainteresowaniem ze strony kilkudziesięciu podmiotów, w tym również pochodzących z zagranicy m.in. z Wielkiej Brytanii czy Czech. Na co dokładnie zostaną przeznaczone pozyskane środki?

Transformacja polskiej sieci przesyłowej

PGE planuje m.in. inwestycje w morskie farmy wiatrowe. Przyłączenie kolejnych mocy nie będzie jednak możliwe, bez modernizacji sieci przesyłowej.

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

W horyzoncie najbliższych 10 lat planowane jest wycofanie znacznej części źródeł konwencjonalnych na południu kraju z jednoczesnym uruchomieniem źródeł wiatrowych na północy. Będzie to skutkowało niespotykanym dotychczas przepływem energii z północy kraju na południe, pociągając za sobą wzrost obciążenia sieci przesyłowej.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne przedstawiły Plan rozwoju sieci przesyłowej na lata 2023 – 2032. Jednym z głównych założeń planu jest budowa linii wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC) z północy na południe Polski, która mogłaby sprostać nowym mocom OZE. To jedno z koniecznych działań, które wymaga zaangażowania wszystkich spółek skarbu państwa. Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz artykuł:

źródło: gkpge.pl, zdj. główne – /pgegiek.pl/do-pobrania

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.