Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Polski Kongres Klimatyczny – najważniejsze trendy inwestycyjne w ochronie klimatu i środowiska

Polski Kongres Klimatyczny – najważniejsze trendy inwestycyjne w ochronie klimatu i środowiska

Już 15 grudnia 2021 roku odbędzie się Polski Kongres Klimatyczny. Na wydarzeniu omawiane będą najbardziej aktualne trendy inwestycyjne w odniesieniu do ochrony środowiska i klimatu.

Reklama

Czym jest PKK?

Polski Kongres Klimatyczny to międzynarodowe spotkanie ekspertów oraz pierwsza edycja cyklicznego wydarzenia.

Prelegentami będą liderzy ze świata nauki, biznesu, firm doradczych, kancelarii prawnych, instytucji finansujących, samorządów i instytucji publicznych. 

Pojawią się przedstawiciele z m. in.:

  • Ministerstwa Klimatu i  Środowiska, 
  • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
  • Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, 
  • Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 
  • firmy: Unibep, Budimex, Europejski Bank Inwestycyjny, Societe Generale, BOŚ Bank i inni. 
KTatppn8KdGOGXG6bHDcbotHIlVPYGZzJ5GFmYw6ANG Z70WViUUv7y25GufI3 L6LK0GdF 7SVAr9BSnVcVBYUGC76LEI4rWSCzbUuN8 3nVTNzIMVDp60hQ1uanE09uHqcqcXn

Plan wydarzenia

Podczas Kongresu odbędzie się pięć debat na temat najbardziej aktualnych kwestii związanych z operacyjnym zarządzaniem zieloną transformacją, z udziałem praktyków: samorządów, firm realizujących strategiczne inwestycje publiczne, prawników, doradców i instytucji publicznych. 

Pierwszą z nich będzie „Miasto inteligentne klimatycznie”. Zostaną poruszone takie aspekty  jak: społeczność niskoemisyjna, zerowy ślad węglowy miasta, gospodarowanie odpadami, smart city i efektywność energetyczna budynków.

Panel drugi dotyczyć będzie budownictwa ekologicznego, oczyszczalni i kanalizacji, utylizacji, modernizacji, udziału branży budowlanej w transformacji, efektywności energetycznej oraz nowych norm budowlanych i zmian legislacyjnych. 

Trzeci panel Polskiego Kongresu Klimatycznego obejmuje zagadnienia takie jak zrównoważone finansowanie, bankowalność projektów solarnych, partnerstwo publiczno-prywatne, zielone obligacje i crowdfunding w finansowaniu działalności inwestycyjnej jednostek samorządowych w Polsce oraz trudności związane z finansowaniem i wdrażaniem transformacji niskoemisyjnej.

Czwarta dyskusja dotyczyć będzie ESG w ujęciu trendów i wyzwań dla sektora publicznego. Tematem panelu będzie: “Think green czyli firma neutralna klimatycznie – jak wykorzystać praktyki korporacji do efektywnego zarządzania zieloną transformacją gmin?”.  

Przedmiotem rozmów podczas ostatniego panelu będzie modernizacja i decentralizacja produkcji energii: trendy rozwoju energetyki: decentralizacja, dekarbonizacja, digitalizacja oraz nowelizacja przepisów o OZE.

Gdzie będzie można obejrzeć transmisję?

Zapis video Kongresu będzie dostępny online od 15 grudnia 2021 r. aż do kolejnej edycji. Wydarzenie będzie można oglądać na stronie: www.polskikongresklimatyczny.pl

Rejestracja uczestników dostępna jest pod adresem: www.polskikongresklimatyczny.pl

źródło: informacja prasowa, polskikongresklimatyczny.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.