Polskie miasta chcą walczyć ze zmianami klimatu

Samorządowcy są zgodni – ze zmianami klimatu trzeba walczyć wspólnymi siłami. Przez ostatnie 30 lat samorządy sporo inwestowały w ochronę środowiska, budowały oczyszczalnie ścieków. Jednak na realizację nowych projektów potrzebne są pieniądze. 

Samorządowcy chcą razem działać na rzecz klimatu w ramach Klimatycznej Koalicji Polskich Miast i Gmin. Domagają się też od rządu wyznaczenia celów, by w 2050 roku osiągnąć neutralność klimatyczną dla Polski. Te tematy były poruszane podczas gdańskiego kongresu Smart Metropolia, gdzie prezydenci i burmistrzowie podpisali „Deklarację współpracy polskich miast i gmin”. To sojusz, który ma pomóc w konsekwentnej walce z kryzysem klimatycznym.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Nie czas osiąść na laurach. Dotychczasowe doświadczenie w tym zakresie to baza dla tworzenia kolejnych projektów. Jednak realizacja rozwiązań proklimatycznych wymaga czasu i dużych środków finansowych – podkreślał Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Samorządy oczekują wsparcia od państwa, a nie ucinania środków finansowych, które uniemożliwiają działania na większą skalę.  Dlatego, z jednej strony, potrzebna jest nam odpowiednia polityka państwa, a z drugiej – współpraca na szczeblu miast i gmin – mówią burmistrzowie.

My, samorządowcy, jesteśmy od realnej codziennej pracy, z tego nas rozliczają mieszkańcy i mamy pełną świadomość negatywnego wpływu zmian klimatycznych na życie w naszych miastach czy gminach. Dlatego podpisujemy deklarację, za którą idą konkretne czyny. Symbolicznie, podpisy złożą dziś przedstawiciele kilkunastu miast i gmin, ale zapraszamy wszystkie samorządy do współpracy – mówiła Aleksandra Dulkiewicz.

fot. Justyna Glusman