1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Potrzebujemy stref czystego transportu – apel do premiera

Potrzebujemy stref czystego transportu – apel do premiera

Organizacje pozarządowe wystosowały apel do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie stref czystego transportu (SCT). Pomimo że ustawa o STC funkcjonuje już od trzech lat, w dalszym ciągu takich stref nie znajdziemy w żadnym mieście w Polsce.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Bardzo zła jakość powietrza w Polsce

Polska ma bardzo poważne problemy z jakością powietrza. Od lat zamykamy unijne zestawienia pod względem najmniejszego zanieczyszczenia.

Zanieczyszczenie powietrza przyczynia się do zwiększenia skali występowania chorób i przedwczesnych zgonów. Powoduje także znaczące koszty ekonomiczne. Według raportu EPHA sama Warszawa rocznie traci z powodu zanieczyszczeń ponad 4 miliardy euro. Emisje z transportu, w przeciwieństwie do niskiej emisji, występują przez cały rok.

Jedną z przyczyn tego zjawiska jest właśnie brak stref czystego transportu.

Zmiana przepisów w zakresie SCT jest niezwykle istotna. Strefy czystego transportu mogą służyć poprawie jakości powietrza i życia w miastach milionom ludzi w Polsce. Nie rozumiemy, dlaczego podczas nowelizacji propozycje zmian miałyby zniknąć z projektu. Dobrze działające strefy przyczynią się jednocześnie do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Każdy wysiłek w tym obszarze jest ważny dla przyszłości planety komentuje Jacek Mizak z Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych.

Polska na tle Europy

Od momentu wprowadzenia w Polsce nowelizacji ustawy o strefach czystego transportu minęło już 3 lata. Na tę chwilę nie mamy żadnej działającej SCT, a w Europie funkcjonuje już ich 260. Od strony społecznej wpłynęły w tej sprawie już 674 uwagi.

Rezygnując z reformy przepisów dotyczących stref czystego transportu, rząd naraża Polskę na kolejną sprawę przed Trybunałem Sprawiedliwości UE. Pół roku temu Komisja Europejska wezwała nasz kraj do spełnienia wymogów dyrektywy w sprawie jakości powietrza, ponieważ w czterech polskich miastach regularnie przekraczany jest dozwolony poziom szkodliwego dwutlenku azotu, którego źródłem są samochody. Dobrze zaprojektowane strefy to jedna z najskuteczniejszych metod ograniczania zanieczyszczenia powietrza w miastach. Niestety rząd wydaje się ignorować ten fakt, przez co łamie nasze prawo do czystego powietrza mówi mec. Agnieszka Warso-Buchanan z Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

Apel do premiera

Pod apelem do premiera Mateusza Morawickiego podpisały się: Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych, Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Fundacja Pro Kolej, Green Car Club, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Instytut Zielonej Gospodarki, Polski Klub Ekologiczny – Okręg Mazowiecki i Warszawski Alarm Smogowy.

Wszystkie organizacje podkreślają, że w debacie o zanieczyszczeniu powietrza potrzeba systemowej zmiany podejścia i stworzenia instrumentów do walki z zanieczyszczeniami pochodzącymi z transportu, które także negatywnie wpływają na zdrowie i życie ludzi. Do listu dołączono katalog konkretnych postulatów dotyczących zmian w obecnie obowiązującej ustawie. Organizacje zaproponowały też omówienie zmian w przepisach o SCT w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Pełen apel można przeczytać TUTAJ.

źródło: informacja prasowa

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.