Powstanie Klaster Energii Zagłębia Miedziowego

Siedem samorządów podpisało list intencyjny w sprawie działań na rzecz powstania Klastra Energii Zagłębia Miedziowego. Jego głównym zadaniem będzie wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. Ma być stosowana głównie fotowoltaika.

Podpisanie listu w Uczelni Jana Wyżykowskiego

Podpisanie listu intencyjnego odbyło się w siedzibie Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach. Sygnatariuszami są przedstawiciele Powiatu Polkowickiego, Gmin Polkowice, Przemków, Radwanice, Gaworzyce, Grębocice oraz wcześniej wspomnianej Uczelni.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Klaster Energii Zagłębia Miedziowego i energia z fotowoltaiki

KEZM ma tworzyć przede wszystkim farmy fotowoltaiczne na nieużytkach rolnych i glebach najniższej klasy. Wyprodukowana z OZE energia elektryczna będzie trafiać do urzędów, spółek gminnych, przedsiębiorców, a także do osób prywatnych. 

Dzisiejsza uroczystość to historyczny moment dla Zagłębia Miedziowego, bo ten klaster będzie działał nie tylko na rzecz samorządów oraz mieszkańców powiatu polkowickiego oraz tych samorządów, które będą chciały dołączyć do klastra, ale również na rzecz przedsiębiorców. To bardzo ważne, ponieważ na terenie gminy Polkowice mamy zarówno KGHM, jak i firmy znajdujące się na terenie specjalnej strefy ekonomicznejpowiedział Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic.Gros kosztów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, ale i gospodarstw domowych, to jest właśnie opłata za prąd. Będziemy dążyli do tego, aby była ona jak najniższa. Dzięki temu atrakcyjność inwestycyjna tego regionu będzie rosła.

Puźniecki wspomniał dodatkowo, że rocznie jego miasto przeznacza na energię elektryczną prawie 10 milionów złotych. Następnym celem klastra będzie włączenie samych mieszkańców w przedsięwzięcie, jakim ma być rozwój przydomowych instalacji. 

Klaster Energii Zagłębia Miedziowego na wzór ZKlaster

Klaster Energii Zagłębia Miedziowego ma działać na wzór Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej (ZKlaster). W ciągu 3 lat ZKlaster stał się właścicielem farm fotowoltaicznych o łącznej powierzchni ok. 150 ha, które produkują ok. 75 MWh rocznie. Taka ilość pokrywa potrzeby energetycznie ok. 15 tysięcy gospodarstw domowych. 

źródło: samorząd.pap.pl