1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Powstanie pierwsze polskie osiedle ogrzewane wodorem. Umowa została podpisana

Powstanie pierwsze polskie osiedle ogrzewane wodorem. Umowa została podpisana

W czwartek 9 listopada w Muzeum Śremskim miało miejsce oficjalne zawarcie umowy na projekt nowego osiedla ogrzewanego wodorem przy ul. Farnej. Inwestycje opracowuje Con-Project Sp. z o.o. we współpracy z SES Hydrogen Energy w ramach inwestycji Śremskiego TBS Sp. z o.o. oraz Gminy Śrem. Ekologiczne ciepło otrzymają mieszkańcy 195 mieszkań.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

“To projekt nowatorski w skali Europy”. Śremskie osiedle zasilane wodorem

W 2022 roku w ramach zawartego listu intencyjnego SES Hydrogen oraz Śremskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego wyraziły wolę współpracy w zakresie dostarczenia technologii zeroemisyjnego kotła wodorowego na potrzeby ogrzewania nowego osiedla przy ul. Farnej w Śremie. Podpisana w czwartek umowa urzeczywistnia te plany i rozpoczyna realizację dokumentacji projektowej dla pionierskiej kotłowni wodorowej, która stanowić będzie część zdywersyfikowanego systemu grzewczego, dostarczającego ciepło do planowanych 195 mieszkań. System przewiduje instalację kotłowni wodorowej opartej o spalanie wodoru i tlenu oraz instalację grzewczą obejmującą gruntowe pompy ciepła solanka/woda.

– Od lat priorytetem gminy Śrem jest zrównoważony rozwój. Realizując zadania samorządu i spełniając potrzeby mieszkańców, staramy się podążać za nowoczesnością. Jako gmina wprowadziliśmy wiele inicjatyw, których celem jest poprawa jakości środowiska: dofinansowujemy mieszkańcom wymianę ogrzewania węglowego, pilotażowo uruchomiliśmy inteligentny system gospodarowania odpadami na osiedlu bloków, Śremskie Wodociągi wytwarzają z odpadu polepszacz do gleb, flota komunalnej spółki PGK w 50% zasilana jest LNG/CNG. Osiedle zasilane wodorem to wielki krok w rozwoju systemów ogrzewnictwa budownictwa wielorodzinnego. Jest to projekt o znaczeniu cywilizacyjnym, a perspektywa rozwoju technologii wodorowej przekonuje do przystąpienia do tego nowatorskiego i pionierskiego przedsięwzięcia – podkreśla Adam Lewandowski, Burmistrz Śremu.

– O zeszłorocznym podpisaniu umowy intencyjnej pisaliśmy tu: W Wielkopolsce powstaje niezależne energetycznie wodorowe osiedle

– Kiedy w ubiegłym roku przystępowaliśmy do współpracy ze Śremskim TBS oraz Gminą Śrem, idea wdrożenia wodoru w dekarbonizacji sektora budynków była wyjątkowo perspektywiczna, ale mało który podmiot w ogóle rozważał taką możliwość. Zaledwie rok później stajemy w obliczu zmienionej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej, która zakłada, że od 2028 r., a więc w perspektywie zaledwie kilku lat, wszystkie nowopowstające budynki muszą być bezemisyjne – mówi Mateusz Sołtysiak, Prezes Zarządu SES Hydrogen Energy. – Projekt osiedla wodorowego w Śremie jest nowatorski nie tylko w skali kraju, ale i całej Europy, zapewniając spełnienie celów regulacyjnych, przy jednoczesnym uniezależnieniu odbiorców ciepła od tego co dzieje się na rynku energii i paliw. Tym bardziej cieszy nas ta współpraca i że docelowo to nasz kocioł wodorowy ogrzeje nowe budynki w Śremie. Mamy nadzieję, że będzie to pozytywny akcelerator, który zachęci kolejne miasta, inwestorów i deweloperów do wdrożenia czystych technologii wodorowych – dodaje.

Wyjątkowa inwestycja na wielkopolskim osiedlu

Kotłownia wodorowa będzie częścią pełnego projektu i służyć będzie zapewnieniu ciepłej wody na potrzeby ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania dla budynków. Głównym urządzeniem będzie kocioł wodorowo-tlenowy wraz z instalacjami przygotowania gazów. Ponadto, pełna infrastruktura obejmie moduł generacji wodoru i tlenu z wykorzystaniem elektrolizerów, układ przygotowania wody do elektrolizy, moduł magazynowania wodoru i tlenu, układy zasilania i sterowania procesami technologicznymi oraz wymiany ciepła. Kocioł wodorowy, który docelowo zostanie wykorzystany na potrzeby inwestycji będzie pierwszym w pełni ekologicznym urządzeniem grzewczym dedykowanym aplikacjom średniej i dużej skali. Dzięki zastosowaniu substratów w postaci wodoru i tlenu oraz obiegu zamkniętego zapewni eliminację emisji tlenków węgla, siarki i azotu oraz pyłów. Specjalnie zaprojektowany układ ma umożliwić częściowy recykling i ponowne wykorzystanie wody, która będzie kierowana z powrotem na elektrolizer. Celem jest osiągnięcie zrównoważonego wykorzystania zasobów wodnych.

– Podpisana dziś umowa dotyczy zaprojektowania zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Śremie. Konstrukcja wykonania budynków, jak i zasadniczy sposób ogrzewania, chłodzenia i wentylacji opierają się na znanych technologiach i są zbliżone do już projektowanych przez nas innych budynków mieszkalnych. Prefabrykaty, system ogrzewania sufitowego czy pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem są rozwiązaniami znanymi i sprawdzonymi w wielu wariantach. To, co wymagało od naszych projektantów zastosowania nietypowych rozwiązań projektowych to przede wszystkim wykorzystanie technologii wodorowej jako instalacji współpracującej z systemem centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej opartym na gruntowych pompach ciepła. – zaznacza Ryszard Grzęda, Prezes Zarządu Con-Project Sp. z o.o. – Jest to najbardziej innowacyjny projekt realizowany w naszej firmie i bardzo cieszymy się, że zaproponowano nam współudział w jego tworzeniu. W projekcie zastosowane zostaną rozwiązania, które wymagają z pewnością nowego podejścia.

Wykorzystanie wodoru w ogrzewnictwie mieszkaniowym zapewni realizację strategii klimatycznych oraz środowiskowych w obszarze lokalnym, polepszając codzienny komfort życia mieszkańców. Śremskie osiedle przy Farnej ma zostać wybudowane do końca 2025, instalacja wodorowa pojawi się tam rok później.

– Czytaj także: Sanok pierwszym miastem w Polsce zasilanym przez zielony wodór 

Źródło: informacja prasowa – SES Hydrogen

Fot. SES Hydrogen, Canva (jcrosemann)

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.