Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Poznań zasilą wielkoskalowe pompy ciepła i energia ze ścieków. W mieście działa już “wielki termos”

Poznań zasilą wielkoskalowe pompy ciepła i energia ze ścieków. W mieście działa już “wielki termos”

Poznań zasilą wielkoskalowe pompy ciepła i energia ze ścieków. W mieście działa już “wielki termos”

Poznań zasilą wielkoskalowe pompy ciepła i energia ze ścieków. To efekt umowy podpisanej przez Urząd Miasta z Veolią i firmą Aquanet. To kolejny, obok “wielkiego termosu”, projekt zasilający stolicę Wielkopolski. Na jakie technologie stawia Poznań, żeby osiągnąć niezależność energetyczną?

Reklama

Poznań zasilą wielkoskalowe pompy ciepła

Miasto Poznań wraz z Veolią oraz Aquanet będą współpracować nad projektami służącymi poprawie efektywności energetycznej w Poznaniu. Stolicę Wielkopolski zasilą wielkoskalowe pompy ciepła, które wykorzystają potencjał odzysku ciepła ze ścieków komunalnych z Centralnej i Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej.

Projekt jest przykładem zagospodarowania ciepła odpadowego, czyli niewykorzystywanej energii powstającej przy okazji innych procesów. Poznań może pochwalić się już m.in. zastosowaniem ciepła odpadowego z największej odlewni Volkswagena do zasilania miejskiej sieci ciepłowniczej.

–  Widzimy dziś wyraźnie, jak problematyczne może być oparcie energetyki wyłącznie na węglu. Przyszłość leży w zielonej energii. Musimy wykorzystywać możliwości, jakie daje technologia, a potencjał jest tutaj bardzo duży. Innowacje, takie jak odzysk ciepła z odlewni Volkswagena czy projekt Aquanetu i Veolii polegający na produkcji energii ze ścieków, pozwalają nie tylko na pozyskanie ogromnych ilości ciepła, ale także redukcję zużycia węgla i poprawę jakości powietrza w Poznaniu. To niezwykle istotne działania na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznejpowiedział Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Wstępna koncepcja odzysku ciepła ze ścieków komunalnych zakłada budowę pomp ciepła w Centralnej i Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków o mocy odpowiednio 16 MW i 5 MW. Co jeszcze wiemy o planach Poznania na poprawę efektywności energetycznej?

Energia ze ścieków

Szacowany potencjał odzysku ciepła wynosi 460 tys. GJ rocznie. Przełoży się to na ograniczenie zużycia węgla o 25 171 ton, co w konsekwencji pozwoli zredukować emisję dwutlenku węgla o 50 tys. ton w skali roku. 

Rozpoczynamy wspólnie pracę nad kolejnym projektem, który przyniesie pozytywne efekty ekologiczne i społeczne dla mieszkańców Poznania. Razem z Aquanet wdrożyliśmy już z  powodzeniem takie rozwiązanie w podpoznańskim Szlachęcinie, gdzie innowacyjna instalacja kogeneracyjna przyczyniła się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Cały czas aktywnie poszukujemy możliwości wdrożenia rozwiązań w zakresie poprawy efektywności energetycznej w mieście, wykorzystując potencjał nowoczesnych rozwiązań w energetyce  – powiedział Jan Pic, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Veolia Energia Poznań SA.

W ramach porozumienia Aquanet i Veolia będą również badać możliwości wprowadzenia rozwiązań zorientowanych na wytwarzanie energii odnawialnej oraz wdrożenia rozwiązań przyczyniających się do rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego. Przeprowadzona zostanie m.in. ocena możliwości wykorzystania osadów ściekowych do produkcji zielonego wodoru. W planach jest także przygotowanie koncepcji budowy nowych źródeł energii przez Veolię Energię Poznań na terenach należących do Aquanet w obrębie Miasta Poznania.

Wielkoskalowe pompy ciepła zasilą także Wrocław…

i Kraków:

Pompy ciepła to kolejny przykład na mądre inwestycje stolicy Wielkopolski w energetykę. Od ubiegłego sezonu grzewczego Poznań ogrzewany jest także przez “wielki termos”, czyli wielkoskalowy akumulator ciepła. 

“Wielki termos”

Akumulator w Poznaniu jest drugim w Polsce pod względem pojemności po zbiorniku w EC Siekierki. Urządzenie, niczym wielki termos magazynuje nadwyżki ciepła, które są dystrybuowane przy wzroście zapotrzebowania mieszkańców na energię cieplną. Działanie akumulatora pozwala na zmniejszenie zużycia węgla i oleju w procesie produkcji, a co za tym idzie zredukowanie emisji CO2 do atmosfery.

Zbiornik w kształcie walca ma 63 metry wysokości i 24 metry średnicy. Może pomieścić 24 tys. m3 wody, czyli tyle, ile mieści się w ośmiu basenach olimpijskich. Temperatura wody w akumulatorze ciepła wynosi 98˚C. Poznański system dystrybucji ciepła zyskał dzięki niemu większą elastyczność. Dzięki możliwości magazynowania blisko 4 000 GJ zmniejszy się także awaryjność miejskiej sieci ciepłowniczej. 

Magazyn ciepła pozwala na zmniejszenie zużycia węgla w procesie produkcji o 11,5 tys. ton rocznie, czyli ponad 190 wagonów tego surowca. Zapotrzebowanie na olej opałowy lekki uległo zmniejszeniu o 310 ton w skali roku. To ilość wystarczająca do ogrzania ponad 200 energooszczędnych domów o powierzchni 150 m2. Inwestycja pozwala także na zredukowanie emisji CO2  do atmosfery o 24 tys. ton rocznie.
Akumulator wyrównuje pracę elektrociepłowni w cyklu dobowym, umożliwiając zwiększenie produkcji w kogeneracji. Taki system akumulacji ciepła umożliwia także uniknięcie konieczności użycia urządzeń szczytowych, czyli sprzętu o dużej mocy, które wspomaga wytwarzanie ciepła, kiedy gwałtownie wzrasta na nie zapotrzebowanie.

Jak działa akumulator? W trakcie jego ładowania gorąca woda jest podawana do górnej części zbiornika, przy jednoczesnym odbiorze zimnej wody z dolnej jego części. W ten sposób warstwa pośrednia między gorącą i zimną wodą przesuwa się do dolnej części zbiornika, co zwiększa ilość ciepła zmagazynowanego w akumulatorze. Poziom wody w zbiorniku praktycznie się nie zmienia. 

Rozładowanie akumulatora odbywa się przez odbiór gorącej wody z górnej części i podawanie schłodzonej wody do dolnej części zbiornika. Wówczas warstwa pośrednia przesuwa się w ku górze. Optymalizację pracy zbiornika zapewnia specjalistyczne oprogramowanie i układ sterowania. 

Mimo licznych zastosowań ciepła odpadowego i poprawy efektywności energetycznej, Poznań i tak czeka podwyżka cen ciepła systemowego. 

Podwyżki cen ciepła systemowego w Poznaniu

Veolia 13 grudnia ogłosiła, że ceny i stawki opłat za ciepło wzrosną średnio o 34%. Nowa cena wynika z Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 23 listopada 2022 roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.

W 2022 roku nastąpił kolejny, znaczący wzrost kosztów produkcji ciepła. Łączny koszt węgla zwiększył się ponad dwukrotnie, a uprawnień do emisji CO2 o kilkadziesiąt procent. Dodatkowo rosną koszty operacyjne działalności przedsiębiorstw energetycznych, głównie z powodu inflacjiczytamy w oświadczeniu Veolii na stronie energiadlapoznania.pl

Dlaczego zatem ceny rosną, pomimo że Poznań inwestuje w OZE? Każde rozwiązanie podnoszące efektywność energetyczną pomaga obniżać rachunki za ciepło i energię. Chociaż ceny wzrosną, bez nakładów na gospodarowanie w obiegu zamkniętym i nowe technologie, koszty mogłyby być jeszcze większe.

źródło: Veolia, energiadlapoznania.pl, zdj. główne: Veolia

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.