Prezydent Krakowa apeluje o zmiany w ustawie o elektromobilności. Chodzi o zasady wewnątrz stref czystego transportu

Apel o wprowadzenie zmian w ustawach regulujących kwestie zanieczyszczeń powietrza z transportu skierował do premiera Mateusza Morawieckiego prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Włodarz stolicy województwa małopolskiego chce, by samorządy miały większą swobodę w kształtowaniu zasad w obrębie stref czystego transportu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców.

Od początku roku na krakowskim Kazimierzu została uruchomiona w ramach pilotażu pierwsza w Polsce strefa czystego transportu. Po półrocznym okresie działania prezydent Krakowa miał podsumować jej działanie i ewentualnie wprowadzić ją na stałe. Tymczasem w marcu radni podjęły uchwałę prowadzącą do liberalizacji zasad wewnątrz niej, co w praktyce oznaczało likwidację strefy.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Kraków chce poprawek

Doświadczenia Krakowa, który jako jedyny do tej pory wykorzystał te rozwiązania legislacyjne, pokazały jednak, że obecne regulacje nie są doskonałe i wymagają poprawek, aby stanowiły realne narzędzie do wspierania elektromobilności w Polsce, a co za tym idzie, wspierania nieemisyjnych form transportu” – pisze Jacek Majchrowski w liście do Mateusza Morawieckiego.

Prezydent Krakowa apeluje jednocześnie o rozdzielenie strefy czystego transportu od tworzonej w jej obrębie podstrefy z obowiązującą opłatą za wjazd. Kolejnym postulatem jest umożliwienie objęcia wymogami niskiej emisyjności również pojazdów wykorzystywanych przez mieszkańców. Doprecyzowania, zdaniem Jacka Majchrowskiego, wymagają także ograniczenia wjazdu do strefy. Chce on ponadto, by rada gminy miała większą swobodę w kwestii kształtowania zasad wewnątrz strefy. Ma to być m.in. ustanawianie wyłączeń od zakazu wjazdu i przebywania w strefie czystego transportu uzależnione od spełnienia kryterium europejskich standardów emisji spalin.