Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Proces przygotowania fotowoltaiki dla klienta biznesowego

Proces przygotowania fotowoltaiki dla klienta biznesowego

Budowa instalacji fotowoltaicznej w obiektach, których moc przekracza 50KwP wymaga szerszego spojrzenia. Co dokładnie trzeba wziąć pod uwagę w przypadku tak dużej inwestycji? Od czego zaczyna się proces przygotowywania fotowltaiki dla klienta biznesowego? Wyjaśniamy w ramach cyklu prowadzonego wspólnie z ekspertami firmy Columbus.

Reklama

Proces projektowania i realizacji instalacji powyżej 50 kWp

Jak wygląda proces przygotowania instalacji biznesowych powyżej 50 kWp? Opisujemy na przykładzie firmy Columbus.

Podobnie jak w przypadku małej inwestycji tu również zaczyna się od audytu dotyczącego możliwości technicznych realizacji oraz dopasowania mocy instalacji do potrzeb danego klienta. 

Klienci mogą też skorzystać z szeregu dodatkowych usług, takich jak:

 • 10-letnia Gwarancja,
 • Instalacja Odgromowa, 
 • Wpięcie do systemu PPOŻ, 
 • Agregat prądotwórczy. 

Po podpisaniu umowy, na miejsce montażu wysyłany jest Inspektor Terenowy, który wykonuje wizję i określa warunki przyłączeniowe. W skład tej usługi wchodzą m.in. takie czynności jak:

 • wykonanie audytu uwarunkowań prawnych nieruchomości, w tym dotyczących zagospodarowania przestrzennego oraz aspektów środowiskowych;
 • wykonanie projektu technicznego, dokumentacji projektowej i pozostałej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o uzyskanie warunków przyłączenia;
 • wsparcie w uzyskaniu wszystkich niezbędnych rozstrzygnięć lub pozwoleń przed złożeniem wniosku o warunki przyłączenia;
 • wsparcie w przygotowaniu, złożeniu, modyfikacji wniosku i uzyskaniu warunków przyłączenia.

Kolejnym etapem jest uzyskanie niezbędnych rozstrzygnięć budowlanych. Firma Columbus pomaga w przygotowaniu dokumentacji projektowej oraz oferuje wsparcie w doprowadzeniu do wydania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Od formalności do montażu instalacji

Jeśli wszystkie formalności są gotowe, następuje montaż instalacji. Opiera się on o audyt, wspomniane wcześniej dokumenty oraz zalecenia producentów elementów składowych instalacji. Prace poprzedzone są wykonaniem wizji przedmontażowej, z której sporządzony zostaje protokół. 

Przedstawiciel firmy szkoli klienta z obsługi instalacji oraz zgłasza ją do zakładu energetycznego w jego imieniu. Dokonuje także pierwszego uruchomienia instalacji, należy jednak pamiętać, że może ona zostać ostatecznie uruchomiona dopiero po uzyskaniu wszystkich zgód. 

Klienci firmy Columbus zostają również objęci usługą Columbus Care na 15 lat, która gwarantuje:

 • opiekę w kontaktach z zakładem energetycznym, 
 • kontrolę uzysków z instalacji, 
 • monitorowanie rachunków za energię elektryczną, 
 • i bezpłatne wsparcie specjalistów Columbus Energy zgodnie z Regulaminem świadczenia usługi Columbus Care.

Fotowoltaika dla biznesu to cykl realizowany w ramach współpracy z partnerem firmą Columbus Energy.

OZE dla biznesu to seria krótkich filmów, która dedykowana jest dla przedsiębiorców. Sergiusz Kurdybacha i Robert Ogorzałek, eksperci firmy Columbus, przybliżają odbiorcom tematy związane z fotowoltaiką dla biznesu, bezpieczeństwem instalacji czy standardami montażowymi. Seria dostępna na kanale YouTube.

źródło: Columbus Energy, fot. Canva

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.