Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Fotowoltaika dla biznesu – od czego zacząć?

Fotowoltaika dla biznesu – od czego zacząć?

Inwestycja w instalację fotowoltaiczną to oszczędności i większa niezależność energetyczna. Zasada ta dotyczy również przedsiębiorców, którzy dotkliwie odczuwają rosnące ceny energii. Jak wygląda proces przygotowania mikroinstalacji. Przedstawiamy w ramach cyklu realizowanego wraz z partnerem firmą Columbus Energy.

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Prosument czy wytwórca

Według danych GUS zakup surowców oraz energii to niemal połowa wydatków polskich przedsiębiorców. Dlatego inwestycja w fotowoltaikę może przynieść realne korzyści. Przedsiębiorstwa, w zależności od potrzeb, do wyboru mają trzy typy instalacji:

– mikro (do 50 kWp), 

– małe (od 50 kWp do 1 MWp),

– duże (powyżej 1 MWp). 

Właściciel takiej instalacji może zostać prosumentem lub wytwórcąProsument to podmiot, który jednocześnie konsumuje oraz wytwarza energię elektryczną na swoje potrzeby, a jej produkcja nie stanowi jego przeważającej działalności gospodarczej. Prosumenci rozliczają się wyłącznie na podstawie umowy kompleksowej, czyli umowy sprzedaży i dystrybucji zawartej z jednym przedsiębiorstwem energetycznym. A wytwórca? To podmiot wytwarzający energię elektryczną z OZE, który sprzedaje nadwyżki produkowanej i wprowadzanej do sieci energii.  

Proces przygotowania instalacji do 50 kWp

Jak wygląda proces przygotowania instalacji biznesowych do 50 kWp? Opisujemy na przykładzie firmy Columbus.

Umowa na mikroinstalację w Columbus obejmuje nie tylko sprzedaż i montaż instalacji fotowoltaicznej, ale również realizację takich prac jak: 

  • projekt koncepcyjny,
  • wizja przedmontażowa,
  • koncepcja wykonania montażu,
  • zgłoszenie instalacji do operatora systemu dystrybucyjnego.

Cały proces rozpoczyna się od audytu technicznego i  dopasowania mocy instalacji do potrzeb danego klienta. Po podpisaniu umowy zbierane są informacje dotyczące możliwości wykonania prac w miejscu montażu oraz tworzony jest projektu koncepcyjnego. Następnie inspektor przeprowadza wizję przedmontażową m.in. w zakresie: pomiarów, specyfikacji komponentów,  planu umiejscowienia modułów fotowoltaicznych, rekomendowanych rozwiązań przeciwpożarowych i systemów bezpieczeństwa oraz uzgodnienia wizualnego stanu technicznego dachu. Odnotowuje również konieczności przeprowadzenia ponadstandardowych prac.

Od wizji do koncepcji

Na podstawie protokołu z wizji przedmontażowej sporządzana jest koncepcja wykonania montażu oraz kosztorys opracowany zgodnie z cennikiem usług dodatkowych i koncepcją wykonania montażu. Następnie przygotowywana i montowana jest instalacja w wybranych komponentów. Klient przechodzi też szkolenie z jej obsługi.

Instalację do 50 kWp można uzupełnić o dodatkowe produkty, takie jak magazyn energii, system BackUp Ready lub inwerter hybrydowy.

Fotowoltaika dla biznesu to cykl realizowany w ramach współpracy z partnerem firmą Columbus Energy.

OZE dla biznesu to seria krótkich filmów, która dedykowana jest dla przedsiębiorców. Sergiusz Kurdybacha i Robert Ogorzałek, eksperci firmy Columbus, przybliżają odbiorcom tematy związane z fotowoltaiką dla biznesu, bezpieczeństwem instalacji czy standardami montażowymi. Seria dostępna na kanale YouTube.

źródło: Columbus Energy, fot. Canva

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.