Program STOP SMOG w Skawinie – 134 wnioski!

Program STOP SMOG w Skawinie – 134 wnioski!

Gmina i Miasto Skawina nieustannie walczy z trującym mieszkańców smogiem i proponuje coraz to nowsze programy wsparcia przy termomodernizacji. Oprócz nich można również otrzymać środki z rządowych i ogólnopolskich dofinansowań. Jednym z nich był STOP SMOG. Gmina właśnie przedstawiła konkretne liczby.

Pierwszy nabór w Skawinie trwał od września do listopada. W tym czasie władze samorządowe otrzymały 134 wnioski. Z dużym entuzjazmem skomentował to burmistrz miasta, Norbert Rzepisko:

– Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni takim odzewem. Oznacza to, że świadomość mieszkańców rośnie i są oni coraz bardziej zainteresowani dbaniem o powietrze w naszej gminie.

300 w ciągu 3 lat, blisko połowa w pierwszym naborze

W chwili obecnej złożone wnioski są poddawane analizom. W styczniu urzędnicy dokonają pierwszych audytów domów. Ustalą oni, jakie prace termomodernizacyjne mogą zostać przeprowadzone i na jakie dofinansowanie mogą liczyć wnioskodawcy. W następnym etapie przewidziano przetargi.

Skawina deklaruje, że jest pierwszą gminą, która podjęła się realizacji programu STOP SMOG. Według głównego planu do połowy 2022 roku w jej granicach – w ramach tego programu – termomodernizacja ma zostać podjęta w 300 budynkach jednorodzinnych. Na ten cel Skawina otrzymała 11 milionów złotych.

Pomoc dla najuboższych

STOP SMOG jest skierowany do najuboższych mieszkańców gmin. Na wsparcie mogą liczyć te rodziny, których miesięczne zarobki w gospodarstwie wielorodzinnym nie przekraczają 1375 złotych brutto. Wnioskodawca może otrzymać wsparcie o maksymalnej wysokości 60 tysięcy złotych, jednak ma on obowiązek złożenia 10-procentowego wkładu własnego. W przypadku, kiedy jest to niemożliwe, urzędnicy umożliwiają rozbicie wkładu na raty albo odpracowania go przy instytucjach publicznych.

Termomodernizacja będzie polegać na docieplaniu domów poprzez wymianę okien, drzwi, remontu zadaszenia czy instalacji wentylacyjnej. Co więcej, można również liczyć na wymianę pieca na ekologiczny.