Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Program „Zielony transport publiczny”. Dotacje na zakup autobusów zeroemisyjnych

Program „Zielony transport publiczny”. Dotacje na zakup autobusów zeroemisyjnych

Już od 4 stycznia 2021 rusza program wspierający ekologiczny transport publiczny realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Samorządy będą mogły wnioskować o dotacje na zakup zero i niskoemisyjnych autobusów.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Element nowej strategii energetycznej

„Zielony transport publiczny” to program, który ma pomóc rządowi w realizacji założeń strategii energetycznej. Zakłada ona ograniczenie emisji CO2 i śladu węglowego oraz stopniowe przechodzenie na elektromobilność. Został więc on zasilony solidną kwotą 1,1 mld złotych. Osobne 200 mln złotych przewidziano na pożyczki.

Budżet programu wyniesie 1,3 mld zł i szacujemy, że kwota ta pozwoli na zakup co najmniej 500 autobusów napędzanych prądem lub wodorem, co pozwoli potroić aktualną liczbę tego typu pojazdów w Polsce – powiedział Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska. 

O celach i założeniach projektu wypowiedział się pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska. 

Oprócz redukcji emisji CO2 poprzez zwiększenie udziału energii odnawialnej i jądrowej w energetyce, przewiduje ona również  upowszechnienie zeroemisyjnych środków transportu na polskich drogach.

Poziom dofinansowania sięga 80%

Nabory wniosków będą prowadzone w trzech etapach, kolejno w 2021, 2022 i 2023.

0f7dc2e0 cd9c 4149 8d80 93181d5bd36a

Pierwszy nabór będzie trwał od 4 stycznia do 15 grudnia 2021 r. Zakłada on pokrycie 80% kosztów kwalifikowanych na zakup autobusów elektrycznych i trolejbusów. W przypadku autobusów wodorowych można otrzymać dotację w wysokości 90%, jest to bowiem mocno innowacyjna technologia.

2b63f1c7 7405 44e2 8759 ba0c0a4d9023

Co ważne, za kwalifikowane w ramach programu mogą zostać uznane koszty poniesione w okresie od 1.10.2020 r. do 31.12.2025 r., przy czym w przypadku leasingu okres kwalifikowalności kosztów jest wydłużony aż do 31.12.2035 r. 

Przewidujemy szereg kosztów kwalifikowanych, od nabycia bądź leasingu autobusów, przez koszt modernizacji lub budowy odpowiedniej infrastruktury do ładowania lub tankowania takich pojazdów, po szkolenia dla kierowców i mechaników, którzy będą obsługiwać te eko-autobusy mówi Artur Lorkowski, wiceprezes NFOŚiGW.

Kto może się starać o dotację?

Beneficjentami programu będą podmioty odpowiedzialne za transport zbiorowy: organizatorzy, operatorzy publicznego transportu zbiorowego, a więc przede wszystkim samorządy.

Pierwsza faza programu zakłada najwyższy poziom dofinansowania, co pomoże nie tylko osiągnąć cele środowiskowe, ale również przyczyni się do walki z negatywnymi skutkami ekonomicznymi pandemii koronawirusa.

W pierwszej fazie programu poziom finansowania będzie najwyższy, gdyż – oprócz celów ekologicznych – ma też pomóc gospodarce w odbudowie po kryzysie związanym z koronawirusem wytłumaczył minister.

Aktualności dotyczące „Zielonego transportu publicznego” można śledzić na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Źródło: gov.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.