Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Projektowanie w zgodzie z ekosystemem – Międzynarodowa Konferencja WAK2022 już wkrótce

Projektowanie w zgodzie z ekosystemem - Międzynarodowa Konferencja WAK2022 już wkrótce

Projektowanie w zgodzie z ekosystemem – Międzynarodowa Konferencja WAK2022 już wkrótce

W dniach 29-30 września 2022 roku w Gdańsku odbędzie się kolejna edycja cyklicznej konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu SAK – Współczesna Architektura Krajobrazu WAK. W tym roku tytuł wydarzenia to: ECOSYSTEM BASED DESIGN, czyli ekosystem jako podstawa projektowania krajobrazu zurbanizowanego.

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Projektowanie w zgodzie z krajobrazem

Event będzie miał miejsce w Europejskim Centrum Solidarności, a jego organizatorem wykonawczym jest Symposium Cracoviense.

Ekosystemy są podstawą funkcjonowania życia na naszej planecie. Niestety fakt ten nie znajduje odzwierciedlenia nie tylko w naszej działalności budowlanej, inwestycyjnej czy rolniczej, lecz nawet w tej nakierowanej na przyrodę jak tworzenie miejskich parków i zieleńców. Owszem coraz częściej zwracamy uwagę na poszczególne elementy ekosystemów, jednak jest to podejście wyrywkowe. 

Dzięki temu słyszymy o potrzebie zapewnienia w terenach zieleni schronień dla owadów – podczas akcji tworzenia ‘hoteli dla owadów’, ptaków – w licznych akcjach dokarmiania i wieszania budek lęgowych, czy płazów. Jednak to za mało.

Ekosystem, w ujęciu całościowym jako podmiot i metoda projektowania jest nadal zjawiskiem pomijanym. 

Ekosystem jako kluczowy element projektowania

W wielu dyskusjach usługi, które mogą świadczyć ekosystemy, sprowadzane są do funkcjonalności pojedynczych elementów ekosystemów. Takim przykładem może być kwestia biosekwestracji CO2. Proces ten jest zazwyczaj upraszczany jedynie do ‘produkcji tlenu przez drzewa’ i używany nadal jedynie w wymiarze PRowym.

– Dlatego właśnie tematyka WAK’u, w tak trudnym i tragicznym roku, będzie poświęcona ekosystemom. Jest to dla nas tym ważniejsze, że ekosystemy w swej różnorodności i bogactwie są także strategicznym wzorcem do zaszczepiania procesu regeneracji krajobrazu wsi i miast zdegradowanych przez nas ludzi, zarówno poprzez nadmierną a nawet rabunkową eksploatację, ale także wojnę. Z tego powodu do udziału w tegorocznej – wyjątkowej edycji WAK zaprosiliśmy nasze ukraińskie koleżanki i kolegówmówi dr inż. arch. Joanna Rayss, Prezeska SAK. 

Organizatorzy chcą stworzyć możliwość zaprezentowania wizji regeneracji krajobrazu dzięki narzędziom ekosystemowym zrujnowanych wojną miastach i miasteczkach. 

Również ważne są dla nas ich rodzime wzorce ekosystemowe, które mogą być inspiracją również dla naszej działalności!dodaje Joanna Rayss.

A już niedługo wspólnie z dr. inż. Joanną Rayss zaprezentujemy Państwu serię filmów dotyczących betonozy w polskich miastach. Zapraszamy do śledzenia naszych kanałów komunikacyjnych, podobnie jak platform organizatorów tegorocznej konferencji. Czym zaskoczy nas WAK 22?

Plan konferencji WAK 22

W pierwszym dniu konferencji organizowane będą dwie wycieczki studyjne oraz warsztaty „Łąki kwietne w ogrodach biocenotycznych”. Pierwsza wycieczka studyjna pokazuje wybrane przykłady współczesnych realizacji z zakresu nature i ecosystem-based design, a druga zachęca do wędrówek po Żuławach. Organizatorzy liczą na to, że bogaty program merytoryczny konferencji i możliwość spotkania na żywo po dwóch latach przestoju oraz dyskusje na ważne tematy, zachęcą do licznego udziału.

W drugim dniu wydarzenia odbędzie się szereg ciekawych paneli tematycznych, takich jak m.in.:

  • „Natura modelowana, czyli jak tworzyć kompozycję naturalistyczną?”,
  • „Inżynieria ekologiczna – wykorzystanie właściwości biotechnicznych drzew i krzewów”,
  • „Wartość i potencjał Czwartej Przyrody jako zielonej infrastruktury miasta”,
  • „Potencjał klimatycznej regeneracji miast a problematyka realizacyjno-wdrożeniowa”,

a także wiele wystąpień w języku angielskim. Wśród gości znajdą się m.in. ukraińscy architekci krajobrazu, Kasper Jakubowski z Fundacji Dzieci w Naturę, czy chociażby przedstawiciele organizacji EarthWatch.

Więcej informacji o wydarzeniu, w tym program oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie: https://wak22.syskonf.pl/

Konferencja została objęta patronatem branżowym portalu Świat OZE a także Ministra Klimatu i Środowiska, Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ogrodów, Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego, Fundacji Sendzimira oraz portali Architektura&Biznes, Sztuka Krajobrazu, Real Estate Magazine, Lider Biznesu.

źródło i zdj. główne: WAK 22

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.