Projekty fotowoltaiczne w Polsce. Uspokajające wnioski IEO

Instytut Energetyki Odnawialnej przygotował najnowsze raporty przedstawiajace bazy projektów fotowoltaicznych w Polsce. Pomimo pandemii koronawirusa, inwestorzy nadal otrzymują pozwolenia budowlane dla swoich projektów fotowoltaicznych. W ciągu pierwszego kwartału 2020 roku warunki przyłączenia do sieci otrzymały projekty o łącznej mocy ponad 400 MW. 

W odniesieniu do ostatnich 6 miesięcy mowa o ponad 1000 projektach, które otrzymały warunku przyłączenia do sieci. Instytut ocenia, że zainteresowanie fotowoltaiką w Polsce nie słabnie. Co więcej, jest przekonany, że tegoroczne aukcje dla fotowoltaiki będą miały sporą konkurencję, podobnie jak w minionym roku. Ma o tym świadczyć spora ilość wydanych warunków przyłączenia dla projektów – już w tym roku przekazano ich więcej niż w całym 2017 roku. 

Fotowoltaika od Columbus Energy

Opracowana przez IEO baza danych pokazuje, że odnotowana w minionym kwartale 2020 roku mała ilość wydanych pozwoleń budowlanych dla projektów jest sytuacją bardzo podobną do tej z początku roku 2019. Oznacza to, zdaniem Instytut, że koronawirus nie ma większego wpływu na przygotowanie projektów, ponieważ zgody zwykle otrzymywano w sezonie aukcyjnym. 

Według szacunków IEO łączna moc projektów już gotowych do najbliższych aukcji OZE, o mocy jednostkowej poniżej 1 MW, sięga około 500 MW (i wlicza się w nią projekty, które nie wygrały gwarancji ostatnim razem oraz te, które otrzymały pozwolenia do końca grudnia 2019). Mając na uwadze określone w rządowym rozporządzeniu wielkości wolumenów przygotowanych do aukcji, niemal pewne jest wypełnienie koszyka. Dla samej fotowoltaiki o mocy jednostkowej poniżej 1 MW przewidziano wsparcie dla 800 MW projektów.

Źródło: IEO