Prosument: warto złożyć wniosek jeszcze w lipcu

Prosument: warto złożyć wniosek jeszcze w lipcu

Kilkanaście dni temu ruszył ponowny nabór wniosków do programu priorytetowego Prosument, o czym informowaliśmy już na łamach naszego portalu. Warto zaznaczyć, że do końca miesiąca obowiązują korzystne warunki dla interesantów.

W związku z ogłoszeniem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej naboru wniosków o udostępnienie środków bankom z przeznaczeniem na udzielanie kredytów i dotacji na przedsięwzięcia realizowane w latach 2015-2016, nastąpi przerwa w przyjmowaniu wniosków o EKOkredyt.  Tylko do końca lipca br. kandydatów, którzy zdążą złożyć wniosek o kredyt do BOŚ będą obejmowały następujące warunki: pokrycie kosztów kwalifikowanych w wysokości 8 000 zł za 1 kWp instalacji, 10-letni kredyt z oprocentowaniem 1 proc. oraz 40-procentowe dofinansowanie.


Podcast


Po przerwie nastąpi zmiana warunków: obniżeniu ulegnie wysokość kosztów kwalifikowanych na 7000 zł dla instalacji PV do 5 kW i nawet 6 000 zł za 1 kWp takiej instalacji o mocy 5 do 40 kW, a także wzrośnie oprocentowanie kredytu (do 1,5 proc.). Mimo iż teoretyczne dofinansowanie zostanie na poziomie 40 proc., to w związku z obniżeniem wysokości kosztów kwalifikowanych, jego wysokość będzie de facto wynosić 30-35 proc. Weźmy dla przykładu instalację o mocy 3 kW, za każdy 1 kWp mocy, na nowych warunkach, pokrywane ma być 7 000 zł, natomiast realny koszt za 1kWp instalacji składającej się z dobrej jakości elementów to 8 000 zł. Czyli zamiast 40 proc. z kwoty 24 000 zł dofinansowanie pokryje ten procent z kwoty 21 000 zł (3 x 7 000zł), czyli wyniesie ono 8 400 zł. Wartość ta stanowi jedynie 35 proc. realnej kwoty za instalację o mocy 3 kW.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.