Przyłączenia mikroinstalacji OZE w sieci Energi Operator – wyniki za II kwartał

Pomorski operator sieci dystrybucyjnej Energa Operator przedstawił ilości wykonanych przyłączeń mikroinstalacji OZE w II kwartale 2020 roku. Od 1 kwietnia do końca czerwca spółka zainstalowała około 100 MW nowych mocy.

Wyniki Energi za pierwszy kwartał 2020

Przypomnijmy, że Energa Operator w I kwartale wykonała prawie 7 tysięcy przyłączeń mikroinstalacji o łącznej mocy 46 MW. Był to trzeci wynik na tle innych OSD – mniej wykonała Enea Operator – ponad 5,5 tys./42 MW. Dodatkowo Energa w tamtym czasie przyłączyła 37 małych instalacji OZE (o mocy większej niż 50 kW, ale mniejszej niż 500 kW).

Fotowoltaika od Columbus Energy

Nowe mikroinstalacje w sieci Energi

Energa Operator podała komunikat prasowy, zgodnie z którym w drugim kwartale bieżącego roku przybyło ponad 12,5 tysiąca nowych mikroinstalacji OZE. W sumie w sieci EOP znajduje się prawie 50 tysięcy jednostek wytwórczych, których moc nie przekracza 50 kW. Rok wcześniej spółka posiadała ponad 3 razy mniej tych źródeł. 

Łączna moc zainstalowana mikroinstalacji OZE gdańskiego operatora oscyluje na poziomie 342 MW. Choć zdecydowana większość tych źródeł jest fotowoltaicznych, Energa przyłączyła do swojej sieci także 30 mikroinstalacji wiatrowych, 81 hydroelektrowni, 13 biogazowni oraz 22 źródeł innego rodzaju. 

W ciągu całego półrocza moce wytwórcze z OZE w segmencie mikro wzrosły o ponad 140 MW. 

Zamknięcie minionego roku

Do końca 2019 roku, w sieci spółki Energa Operator znajdowało się 1,35 GW wszystkich mocy wytwórczych, zaś około 0,5 GW stanowiły odnawialne źródła energii. W związku z nowymi przyłączami, ich udział w miksie wzrósł o 1 procent.