Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Przyszłość klimatu jest w naszych rękach. Pomorskie Forum Solidarności Klimatycznej w Gdańsku

morze

Przyszłość klimatu jest w naszych rękach. Pomorskie Forum Solidarności Klimatycznej w Gdańsku

Dzisiaj, 4 listopada, pomiędzy aktualnym kryzysem gospodarczym na świecie a wizją czystszej i lepszej przyszłości, zainaugurowano Pomorskie Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza. Województwo szykuje wiele zmian dotyczących neutralności klimatycznej, a działania obejmują wiele dziedzin życia, w tym edukację, gospodarkę i psychologię.

Reklama

Gdańsk, jako symboliczne miasto solidarności, zobowiązało się do szeroko zakrojonej inicjatywy, mającej na celu wdrożenie szeregu działań na rzecz środowiska i klimatu. W akcję mocno zaangażował się Samorząd Województwa Pomorskiego, który przygotowuje aktualnie Strategię Rozwoju Województwa. Pomorskie Forum będzie determinować kształt przyszłych zmian nadmorskich miast.

Solidarność ma też kluczowe znaczenie w wypadku Zielonego Nowego Ładu, dlatego nazwa inicjatywy odnosi się do tej ważnej, społecznej kwestii. Tragicznie zmarły Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz był prekursorem działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu, stąd właśnie jego nazwiskiem uczczono nowe forum wielopokoleniowego dialogu dotyczącego neutralności klimatycznej.

image 1

Nowe perspektywy

W ramach współpracy Pomorskie Forum będzie organizować liczne spotkania, warsztaty i debaty. Przedmiotami zainteresowania mają być: przejście na źródła energii odnawialnej, stworzenie konkurencyjnej niezależnej gospodarki, segregacja odpadów, zminimalizowanie marnotrawienia dóbr i gromadzenie zasobów.

Świat OZE przysłuchiwał się jednej z debat inaugurującej pierwsze, oficjalne spotkanie Forum. Czego się dowiedzieliśmy od prelegentów w kwestii zachodniej konsumpcji?

Debata „Odwrót od hiperkonsumpcji”

“Mniej marnotrawić, lepiej gospodarować” – to jedne z pierwszych myśli, które można było usłyszeć w debacie. W spotkaniu uczestniczyła między innymi prof. Bożena Ryszawska, wykładowczyni na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Profesor zajmuje się na co dzień aspektami zielonej gospodarki.

Każdy z nas przyczynia się do zjawiska hiperkonsumpcji, ale konsument jest tylko jednym z ogniw tego problemu. Wielką rolę w regulacji stopnia konsumowania dóbr odgrywają samorządy i rząd, które powinny dopasować politykę do aktualnych dóbr, warunków i typów konsumpcji. powiedziała profesor.

Profesor powiedziała też, że ważne są regulacje prawne oraz samo postrzeganie postaci konsumenta. Bo kim jest konsument? Wydaje się, że jego model powinno rozpatrywać się poprzez dział psychologii, jakim jest koncepcja obywatela. Jak twierdzi profesor Ryszawska, należy rozszerzyć definicję konsumenta, aby poznać jego motywacje i wybory:

– Za mało definiujemy koncepcję obywatela – konsument jest jednym z wymiarów konsumpcji. Model konsumpcji jest skomplikowanym, psychologicznym zjawiskiem. – twierdzi profesor.

Radosław Gawlik, polityk i ekolog, także zabrał głos w dyskusji o zjawisku konsumpcji. Stwierdził, że ważne jest, aby konsumenci stali się prosumentami – powinni być w pełni świadomi swoich decyzji i stawiać na niezależność. Szczególnie w świetle OZE. Stawianie na energię odnawialną ma wiele pozytywnych skutków, zarówno społecznych jak i gospodarczych. 

Radosław Gawlik skomentował też problem hiperinwestycji, który pojawia się w dyskusjach o konsumpcji. Według niego ogromne plany inwestycyjne pogłębiają kryzys gospodarczy, angażują zewnętrzne podmioty, przez co pieniądze uciekają z lokalnego rynku i regionu. Podał przykład Wałbrzycha, który na rzecz zagranicznego koncernu wyprowadził 3,4 mld, które mogły zasilić region. Według polityka, przekop Mierzei Wiślanej to fatalny pomysł.

GOZ i OZE

W dyskusjach o nadkonsumpcji rozmawiano też o gospodarowaniu odpadami. Ekolożka Izabela Zygmunt mówiła o problemie związanym z ogromną nadprodukcją plastiku. Zamiast płacić ukryte koszty opakowań, powinniśmy jak najszybciej z nich zrezygnować, korzystając z ROP [Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta]. 

Uczestnicy debatowali nad kwestią energii odnawialnej oraz nad udziałem społeczeństwa w obywatelskich przedsięwzięciach. Prelegenci stawiają na niezależność energetyczną, która może powstać dzięki wspólnym działaniom obywateli. Koszty wytworzenia własnej i niezależnej energii odnawialnej są tańsze, niż pobieranie jej od zewnętrznych dostawców (koncernów energetycznych). Wytworzenie swojej energii pozwala zdobyć cenną wiedzę o przedmiocie własnych inwestycji.

Zmiany w prawie

Podczas debaty prelegenci pozostali zgodni: kultura Zachodu w dużej mierze opiera się na konsumpcji, a w drodze do neutralności klimatycznej, trzeba zacząć od regulacji prawnych, sprzyjających rozwojowi podobnych, klimatycznych inicjatyw. Nie można jednak zapominać o tym, co przed nami – dbając o ekologię i wprowadzając źródła energii odnawialnej, działamy na rzecz Zielonego Nowego Ładu, który będzie przedmiotem dalszych debat Pomorskiego Forum Solidarności Klimatycznej. 

Będziemy śledzić te ciekawe spotkania.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.