Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

PSE: wyniki produkcji energii elektrycznej w maju

PSE: wyniki produkcji energii elektrycznej w maju

Z ostatniego zestawienia Polskich Sieci Elektroenergetycznych wynika, że w maju wzrosła produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – zwłaszcza wiatrowych i “innych odnawialnych”. Porównując maj 2020 oraz maj 2019 roku, ilość wyprodukowanej energii z wiatru wzrosła o 9,59 proc., a z tych innych źródeł nawet o 491,6 proc. Z kolei elektrownie węglowe i zmniejszyły swoje produkcje. W tej samej sytuacji była zawodowa hydroenergetyka.

Reklama

OZE – wzrosty w wietrze, spadki w wodzie

Odnawialne Źródła Energii PSE rozdzielono na energię wiatrową, zawodowe elektrownie wodne oraz “inne odnawialne”. W maju 2020 r.  produkcja turbin wiatrowych wyniosła 958 GWh. Rok wcześniej (maj 2019) była mniejsza – 874 GWh. Zmiana r/r wyniosła 9,59 proc. Porównując jednak miesiące kwiecień i maj br. doszło do spadku produkcji, gdyż w tym wcześniejszym osiągnęła ona poziom 1156 GWh.

Trwają również spadki w produkcji energii z hydroelektrowni. W maju 2019 roku hydroelektrownie wyprodukowały 291 GWh, zaś w maju 2020 r. już tylko 187 GWh. Ich łączna produkcja od początku roku wyniosła 1128 GWh wobec 1303 w okresie styczeń maj 2019.

“Inne odnawialne” – + 491,6%

Z kolei największy – bo prawie pięciokrotny wzrost – osiągnęła produkcja z “innych odnawialnych” źródeł. O ile w maju 2019 roku ich produkcja wynosiła zaledwie 43 GWh, to w minionym miesiącu tego roku wywindowała do 257 GWh. Zmiana wyniosła aż 491,6%. Wzrosty rokroczne nastąpiły również w przypadku kwietnia – wtedy wzrost obliczono na 357,9 procent. W zestawieniu PSE nie ma wyróżnionej produkcji ze źródeł takich jak fotowoltaika, biomasa bądź odpady.

Produkcja konwencjonalna węglowa – spadki

Uwzględniając produkcję energii z węgla kamiennego, między majem 2019 a majem 2020 roku, nastąpił spadek o 23,8 proc. – z 6110 GWh do 4656 GWh. Nieco mniejszy był natomiast w przypadku węgla brunatnego – z 3669 GWh do 3321 GWh. Natomiast w minionym miesiącu wzrosła ilość wyprodukowanej energii z elektrowni gazowych o 12,2 proc, do 1089 GWh (maj 2019 – 971 GWh).

Mniejsza produkcja i mniejsze zużycie

Sumując wyniki wszystkich uwzględnianych przez PSE źródeł – majowa produkcja energii elektrycznej osiągnęła 11 195 GWh. W okresie analogicznym roku wcześniejszego wyniosła 12753 GWh (-12,22 proc.). O 8,85 proc. spadła również ogólna konsumpcja energii – z 13669 do 12460 GWh.

Źródło: gramwzielone.pl, pse.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.