Punkty ładowania samochodów elektrycznych obowiązkowo w nowych blokach?

Minister energii pracuje nad przepisami, dzięki którym w każdym nowym bloku miałyby powstawać gniazdka do ładowania samochodów elektrycznych. Polski Związek Firm Deweloperskich uważa to rozwiązanie za zbyt kosztowne.

Akt wykonawczy do ustawy o elektromobilności, którego wprowadzenie planuje minister energii, przewiduje minimalną moc przyłączeniową dla budynków użyteczności publicznej i mieszkań wielorodzinnych. Na jego mocy, w podziemnych garażach nowych i projektowanych budynków, mają być instalowane punkty ładowania samochodów elektrycznych. Zdaniem ministra rozwiązanie to znacząco ułatwi posiadaczom samochodów elektrycznych ich ładowanie.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Wprowadzeniu tak restrykcyjnych zobowiązań sprzeciwiają się deweloperzy. Konrad Płochocki, dyrektor Polskiego Związku Firm Deweloperskich argumentuje, że ze względu na koszty program taki mija się z celem. Rocznie w Polsce buduje się 110 tys. mieszkań, a samochodów elektrycznych jest zaledwie 6 tys. W przypadku wprowadzenia obowiązkowych stacji ładowania podrożeją nie tylko miejsca parkingowe, ale wzrosną też ceny utrzymania nieruchomości wspólnej.

Postulowane przez ministra zmiany nie są jednak niczym nowym. W 2017 roku proponowała je Unia Europejska, która stwierdziła, że wystarczy, by inwestor zapewnił tzw. przepustowość. Czyli stworzył możliwość doprowadzenia infrastruktury do ładowania samochodów. Wyposażenie miejsca postojowego w punkt zasilania powinno się odbywać na wyraźne życzenie klienta, a koszty jej utrzymania miałby ponosić tylko ten, kto z niej korzysta.