Putin przejmuje europejski rynek czystego wodoru

Putin przejmuje europejski rynek czystego wodoru

Udział Rosji w europejskim rynku wodoru może wynieść 20-30 mld USD rocznie – co stanowi więcej niż eksport gazu ziemnego tego kraju do UE w 2019 r. Rosyjskie władze chcą zostać realizatorami Europejskiej Strategii Wodorowej i tym samym jeszcze bardziej umocnić swoją pozycję na rynku międzynarodowym.

Rosja chce zrealizować Europejską Strategię Wodorową

Były wicepremier Rosji Anatolij Czubajs mówi, że rosyjski eksport wodoru do UE może wynieść 20-30 mld USD rocznie w ramach „narodowego projektu o kolosalnej skali”.

Specjalny wysłannik prezydenta ds. relacji z organizacjami międzynarodowymi przekazał informację do rosyjskich rządzących o ogłoszonej w lipcu 2020 r. Europejskiej Strategii Wodorowej.

„To jest nowa branża, którą można zdecydowanie stworzyć na eksport… to narodowy projekt o kolosalnej skali, który możemy i powinniśmy wdrożyć w najbliższych latach, jeśli nie kwartałach” – powiedział Anatolij Czubajs podczas warsztatów zatytułowanych „Mechanizmy państwowego węgla regulacja: możliwe konsekwencje dla rosyjskiej gospodarki”, według agencji informacyjnej Tass.

Europejska Strategia Wodorowa

Głównym celem strategii jest stymulacja rozwoju sektora odnawialnego, zielonego wodoru tak aby do 2050 r. był on w pełni zeroemisyjnym, ogólnodostępnym źródłem energii w UE. Do tego czasu jednak Komisja Europejska, aby zapewnić rozwój rynku wodorowego, dopuszcza możliwość wykorzystywania także innych niskoemisyjnych źródeł wodoru takich jak wodór pozyskiwany z paliw kopalnych w połączeniu z technologią sekwestracji dwutlenku węgla (wodór niebieski) lub wodór otrzymywany w procesie elektrolizy przy wykorzystaniu innych, niż odnawialne źródeł (szary wodór).

Rosja przechodzi do czynów

W zeszłym tygodniu rosyjski premier Michaił Miszustin utworzył „grupę roboczą ds. wodoru” we współpracy z głównymi krajowymi firmami naftowo-gazowymi, aby koordynować przyszły eksport głównie niebieskiego wodoru do Europy i Azji.

Czubais powiedział podczas warsztatów w tym tygodniu, że ze względu na duże ilości gazu ziemnego w Rosji -słuszne jest, aby Rosja zaczęła od koloru niebieskiego [wodór pochodzący z gazu kopalnego z wychwytywaniem i magazynowaniem dwutlenku węgla], a następnie stopniowo zwiększać udział zieleni [produkowanej H2 z odnawialnych źródeł energii.

Czy w sytuacji, gdy UE koncentruje się na zielonym wodorze, a Rosja ma fatalne wyniki w zakresie emisji metanu, Europa w ogóle będzie chciała importować niebieski H2 od swojego antagonistycznego sąsiada?

Rosja nie widzi przeszkód

Rosja ma fantastyczne możliwości dla energii odnawialnej. Rosja jest krajem numer jeden na świecie pod względem potencjału wiatrowego – powiedział Czubajs.

Według Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej na koniec 2020 roku w Rosji zainstalowano 945 MW energii wiatrowej, w porównaniu do 176 842 MW.

Źródło:Recharge

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.