W 2019 Kompania Piwowarska inwestowała w OZE

Przejście na „zieloną” energię elektryczną z wiatru, blisko 100% odpadów i produktów ubocznych poddanych odzyskowi, ponad 100 tysięcy prewencyjnych kontroli alkomatami i prawie 2,5 mln zł przeznaczonych na inicjatywy społeczne. To tylko niektóre osiągnięcia wymienione w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju Kompanii Piwowarskiej „Dzisiaj myślimy o przyszłości” za 2019 rok.

2019 rok był okresem poważnych zmian zachodzących w naszej firmie, co pokazujemy w raporcie. Jednak, zgodnie z tytułem opracowania już dziś myślimy o przyszłości – naszej i otoczenia, w którym działamy. W tym celu zaprosiliśmy wybitnych ekspertów zajmujących się zrównoważonym rozwojem do dwóch dyskusji, w których poprosiliśmy o zdefiniowanie społecznych i środowiskowych wyzwań dla polskiej branży piwowarskiej. W raporcie zestawiamy ich opinie z naszymi inicjatywami – sprawdzamy czy zmierzamy we właściwym kierunku. Generalnie jest dobrze, ale przez cały czas musimy bacznie przyglądać się naszemu otoczeniu i odpowiadać na coraz ambitniejsze wyzwaniamówi Grzegorz Adamski, kierownik ds. public affairs i zrównoważonego rozwoju w Kompanii Piwowarskiej.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Ochrona środowiska naturalnego

Kompania Piwowarska podpisała w 2019 roku przełomową umowę typu PPA z firmą innogy na dostawę energii elektrycznej z farmy wiatrowej. Dzięki tej współpracy po raz pierwszy w Polsce na taką skalę produkcja będzie zasilana energią z elektrowni wiatrowej i przyczyni się do przejścia browarów Kompanii Piwowarskiej w 100% na OZE (już w 2021 roku) i redukcji emisji CO2 o 66% w porównaniu do 2019 r. W ten sposób producent piwa stanie się jedną z pierwszych firm w Polsce wykorzystujących w procesie produkcyjnym energię elektryczną wyłącznie pochodzącą z OZE.

System monitorujący zużycie mediów

W ramach ograniczania negatywnego wpływu na środowisko naturalne poprzez zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych czy zużycia energii, browary Kompanii Piwowarskiej wyposażone są precyzyjny system monitorujący zużycie mediów. Pozwala on śledzić m.in. pobór ciepła, prądu i chłodu w dowolnych przedziałach czasowych. Stale też monitorowany jest poziom emisji CO2, który z roku na rok jest coraz niższy. W 2019 roku browary Kompanii Piwowarskiej wyemitowały 7,07 kg CO2e/hl piwa.

Niemal 100% odpadów poddanych recyklingowi

Kompania Piwowarska praktycznie wszystkie (99,82%) odpady i produkty uboczne poddaje odzyskowi, w tym recyklingowi. Około 49% produktów dystrybuuje w opakowaniach wielokrotnego użytku: w szklanych butelkach zwrotnych oraz stalowych beczkach wykorzystywanych w gastronomii, tzw. kegach.

Butelki zwrotne wracają do browarów Kompanii w ramach stworzonego przez firmę systemu obrotu, w którym butelki zwrotne są zbierane z rynku, transportowane do browarów, uzdatniane do ponownego użycia, napełniane świeżym piwem i wprowadzane ponownie do sklepów. To rozwiązanie w pełni zgodne z unijnymi zasadami rozszerzonej odpowiedzialności producenta – Kompania Piwowarska w pełni pokrywa jego koszty, a gdy butelki nie są już zdatne do dalszego użycia kieruje je do recyklingu. Firmie tak bardzo zależy na butelkach zwrotnych, że w 2019 r. otworzyła przy swoim poznańskim browarze punkt skupu, w którym przyjęto dotychczas ponad 1,2 mln butelek.

Odpowiedzialne spożycie

Realizując cel 3. Agendy ONZ, w którym jest mowa o zdrowiu i jakości życia, lider branży piwnej w Polsce angażuje konsumentów w programy odpowiedzialnościowe jak np. Sprawdź Promile. W ciągu 5 lat od momentu powstania mobilnej strefy Sprawdź Promile na 61 największych imprezach w Polsce Kompania Piwowarska zaangażowała łącznie ok. 1 mln osób, blisko 340 tysięcy osób przebadało się profesjonalnym alkomatem i przeprowadzono ponad 100 tys. animacji uświadamiających wpływ alkoholu na organizm. 

Kampanie społeczne

We wrześniu 2019 Kompania Piwowarska razem z fundacją „Dom w Łodzi” uruchomiła także kampanię FASOFF, której celem jest zwrócenie uwagi na problem spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży. Kompania Piwowarska rozwija również dynamicznie segment piw bezalkoholowych, które pozwalają na dokonywanie odpowiedzialnych wyborów w sytuacjach, w których nie wolno spożywać alkoholu, jak np. prowadzenie pojazdów. Zachęcając do konsumpcji piw bez procentów firma zwiększyła ich sprzedaż o 103% w 2019 roku.

Od 2009 roku polski lider rynku piwa prowadzi także edukacyjny serwis www.abcalkoholu.pl, który odwiedziło już ponad 270 tysięcy osób. Znajdują się w nim kompleksowe, przygotowane przez specjalistów informacje o wpływie alkoholu na zdrowie i życie społeczne.

Dobro wspólne

Kompania Piwowarska od lat wspiera społeczności lokalne. W ten sposób realizując cel 11. dotyczący zrównoważonych miast i społeczności. W 2019 roku firma przekazała prawie 2,5 mln zł na tego typu cele. Były to projekty związane m.in. z rozwojem polskich miast (LECHSTARTER -, program flagowy marki Lech) i ochroną zagrożonych gatunków (marka Żubr), jak również wsparcie instytucji w całej Polsce. We wspieranie organizacyjnie i finansowe działania wolontariatu pracowniczego zaangażowało się ponad 60% pracowników.

Nagrody i wyróżnienia Kampanii Piwowarskiej

Potwierdzeniem rozwijania działalności Kompanii Piwowarskiej w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju jest szereg wyróżnień, jakie firma otrzymała za ub.r. Wśród nich znalazły się m.in. tytuł Super Etycznej Firmy „Pulsu Biznesu” i listek CSR tygodnika „Polityka”. Kompania Piwowarska od lat zajmuje też pozycje w pierwszej dziesiątce Rankingu Odpowiedzialnych Firm.  

Kompania Piwowarska publikuje raport CSR od 2009 roku. Obecny został opracowany na podstawie międzynarodowego standardu raportowania Global Reporting Initiative w wersji GRI Standards 2016 (poziom Core) i obejmuje cały rok kalendarzowy, tj. okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. działalności przedsiębiorstwa w 2019 r. Pełna wersja raportu jest dostępna tutaj.