Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Rekompensaty dla 200 gmin z farmami wiatrowymi! Zobacz, co trzeba zrobić, żeby dostać pieniądze

Rekompensaty dla 200 gmin z farmami wiatrowymi! Zobacz, co trzeba zrobić, żeby dostać pieniądze

Rząd chce zrekompensować gminom dochody, które utraciły w 2018 roku w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych. Rekompensaty dla gmin z farmami wiatrowymi mają zostać wypłacone w przyszłym roku. Co trzeba zrobić, żeby dostać pieniądze?

BANER MOBILEB1
Reklama

Rekompensaty dla gmin z farmami wiatrowymi

Rada Ministrów przyjęła „projekt ustawy o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 roku w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska.

Nowe rozwiązanie będzie realizacją orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 22 lipca 2020 roku. Zgodnie z wyrokiem TK, uprawnione do uzyskania rekompensat będą gminy, które na skutek zmiany przepisów utraciły dochody w postaci podatku od nieruchomości płaconego od elektrowni wiatrowych w 2018 roku. 

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

Rekompensata będzie dotyczyć około 200 gmin, na których obszarze zlokalizowane są elektrownie wiatrowe.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać pieniądze?

Rekompensaty dla gmin z farmami wiatrowymi wyniosą łącznie 524,43 mln zł. Aby otrzymać rekompensatę, gmina będzie musiała złożyć wniosek, którego wzór stanowi załącznik do ustawy. Wnioski rozpatrywał będzie wojewoda właściwy miejscowo dla danej gminy.

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

Po rozpatrzeniu wniosku pod względem formalnym i merytorycznym oraz rachunkowym, wojewoda wyda decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania rekompensaty. Po wydaniu decyzji i ustaleniu wysokości rekompensaty wojewoda przekaże ją na wskazany rachunek bankowy gminy. Organem odwoławczym od decyzji wojewody będzie minister właściwy do spraw klimatu.

Wypłata rekompensat nastąpi w 2022 roku. Nowe przepisy mają wejść w życie 5 lutego przyszłego roku. Więcej informacji znajdziesz na stronie ministerstwa.

źródło: gov.pl/web/klimat

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.