Rosja: Zmiany klimatyczne uderzają w PKB

Zmiany klimatyczne grożą Rosji spadkiem PKB o 1-2 procent rocznie – uważa rosyjski minister rolnictwa Aleksiej Tkaczew, którego wypowiedź przytacza agencja TASS.

Rosyjskie badania nad konsekwencjami zmian klimatu wskazują, że istnieje zagrożenie, iż do 2030 roku nasz gospodarka będzie traciła rocznie około 1-2 procent PKB – powiedział przedstawiciel rosyjskiego rządu.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Według niego wzrost temperatury w Rosji blisko 2,5-krotnie przewyższa średnią na świecie. – Takie procesy szczególnie wpływają na rolnictwo, które bardziej od innych sektorów gospodarki jest zależne od warunków pogodowych – podkreślił Tkaczew. Zdaniem ministra również samo rolnictwo ma swój wkład w globalne ocieplenie.

Według szacunków Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) blisko jedna trzecia emisji gazów cieplarnianych w ten czy inny sposób jest związana z agrobiznesem. Bardzo istotne jest aby dokładnie przeanalizować możliwe negatywne skutki dla globalnej gospodarki oraz narzędzia służące ich neutralizacji – powiedział. Tkaczew jednocześnie stwierdził, że w perspektywie średniookresowej dla sektora rolnictwa istnieją również pozytywne skutki globalnego ocieplenia.

Są one związane ze zwiększaniem się obszarów, które nadają się do prowadzenia gospodarstw rolnych, wydłużeniem okresu wegetacyjnego, a także wzrostem temperatur w okresie zimowym. Ważne jest to, aby możliwe jak najbardziej efektywnie wykorzystać ten potencjał, nie przegapić szansy i przynajmniej częściowo zrekompensować straty rolnictwa na skutek niestabilności klimatu – dodał Tkaczew.

Rosja postrzega FAO jako optymalną przestrzeń dla wymiany doświadczeń oraz najlepszych praktyk w kwestii dostosowania sektora agrobiznesu do zmian klimatu oraz łagodzenia jego negatywnych konsekwencji.