Rozpoczęto przebudowę GPZ Budzyń

Jak informuje lubelski oddział PGE Dystrybucja, rozpoczęto właśnie prace przy stacji GPZ Budzyń. Celem tej inwestycji jest poprawa możliwości przyłączania rozproszonych źródeł odnawialnych do sieci przesyłowej. Prace są współfinansowane ze środków europejskich i mają zakończyć się pod koniec przyszłego roku.

Przebudowa Głównego Punktu Zasilania (GPZ) Budzyń (110/30/15) ma zwiększyć technologiczne możliwości podłączania do sieci elektroenergetycznej kolejnych źródeł odnawialnych w tym rejonie. Dodatkowo, jak wskazuje spółka, ma to umożliwić aktywizację gospodarczą rejonu związaną z rozbudową systemów OZE.

Jak mówi dyrektor generalny oddziału Lublin, Andrzej Kuchciak: „Inwestycje w modernizację i rozwój sieci dystrybucyjnej to najważniejszy obszar naszej działalności. Podnosimy niezawodność sieci, poprawiając bezpieczeństwo dostaw energii oraz dostosowujemy istniejącą sieć do nowych potrzeb, takich jak rozwijające się projekty energii odnawialnej, czy też rosnące zainteresowanie energią prosumencką”.

Projekt o wartości ponad 31 milionów złotych otrzymał 17,5 miliona dofinansowania z Unii Europejskiej. Pieniądze przyznano w ramach działania 1.1 „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”, poddziałanie 1.1.2 „Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Umowa na realizację prac projektowych i budowlanych została już podpisana. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami za prace odpowiedzialna będzie firma Elektropaks Stanisław Jaroszek. Zgodnie z podpisaną umową realizacja zakończyć ma się w IV kwartale 2019 roku.

Lubelski oddział PGE dostarcza energię do ponad 560 tysięcy osób w województwach lubelskim i mazowieckim. Pod jego nadzorem znajduje się niemalże 40 tysięcy kilometrów linii przesyłowych, w tym ponad tysiąc kilometrów siei 110 kV oraz niemalże 10 tysięcy stacji transformatorowych.

Źródło: wnp.pl

Dodaj komentarz


You May Also Like

Rząd wystraszył się Unii i zmienił zdanie. Będą wiatraki i dekarbonizacja

Starsi Czytelnicy pamiętają pewnie zabawę z dawnego „Przekroju” pod tytułem „Wytęż wzrok i znajdź x szczegółów, którymi różnią się oba rysunki”. Wytężyliśmy się maksymalnie i poszukaliśmy różnic pomiędzy Krajowym Planem na Rzecz Energii i Klimatu przesłanym Brukseli oraz Polityką Energetyczną Państwa 2040 przeznaczoną na użytek krajowy. Okazało się, że w kilku punktach istotnie się różnią.

Chiny rosną w siłę, eksporterzy ropy tracą na znaczeniu

Chiny pełnią wiodącą rolę w dziedzinie energii odnawialnej i są obecnie największym na świecie producentem, eksporterem i instalatorem paneli słonecznych, turbin wiatrowych, baterii i pojazdów elektrycznych – tak wynika z najnowszego raportu Globalnej Komisji Geopolitycznej Przemian Energii, zaprezentowanego 11 stycznia w Abu Zabi. Na znaczeniu tracą liderzy rynku energetycznego opartego na paliwach kopalnych.