Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Rozporządzenie metanowe – efektywne narzędzie czy prawny niewypał?

Rozporządzenie metanowe – efektywne narzędzie czy prawny niewypał?

Czy UE przyjmie rozporządzenie metanowe? Emisje metanu to, obok emisji dwutlenku węgla, jedno z największych zagrożeń wpływających na przyspieszenie zmian klimatu. Jednak ten temat był bardzo długo pomijany. Obecna propozycja uregulowania tej kwestii budzi kontrowersje prawników i specjalistów. Dlaczego?

Reklama

Emisje metanu – zapomniany problem

Eksperci z zakresu ochrony środowiska zauważają, że emisje metanu, mimo że tak problematyczne, były dotychczas tematem odsuniętym na boczny tor przez ustawodawcę unijnego. 

Na arenie międzynarodowej emisje metanu przez wiele lat były ignorowane i traktowane jako mniej istotny problem w porównaniu do dwutlenku węgla. Tymczasem metan (CH4) jest gazem, który silniej oddziałuje na klimat niż CO2. Projekt rozporządzenia UE w sprawie redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym ma zmienić podejście do tego zagadnienia. Będzie to pierwszy akt prawny bezpośrednio skierowany na ograniczenie emisji CH4 w sektorach ropy, gazu i węglakomentuje Wojciech Modzelewski z ClientEarth – Prawnicy dla Ziemi.

Tymczasem sektor energetyczny odpowiada za prawie 40% emisji metanu powstałych w wyniku działalności człowieka. 

W 2021 roku 100 państw ONZ podpisało się pod inicjatywą Global Methane Pledge, której celem jest redukcja emisji CH4 przynajmniej o 30% w latach 2020 –2030. Polska nie podpisała tego dokumentu. 

Rozporządzenie metanowe – główne założenia projektu

Komisja Europejska przygotowała projekt rozporządzenia dotyczącego ograniczenia emisji metanu związanych z importem paliw kopalnych do UE. Proponowane przez KE środki skupiają się w dwóch obszarach. Po pierwsze regulacja ma się skupiać na monitorowaniu, sprawozdawczości i weryfikacji (MRV), a po drugie na wykrywaniu i naprawie miejsc wycieków emisji (LDAR). Skoncentrowanie się  jedynie na tych dwóch aspektach to zdaniem specjalistów duży błąd. 

Należy podkreślić, że metan jest emitowany nie tylko podczas wydobycia węgla, ropy i gazu czy w wyniku awarii podczas transportu, ale jego planowe uwalnianie jest stałym elementem zarządzania infrastrukturą paliw kopalnych. Problem rosnących emisji tego gazu nie wynika z braku rozwiązań czy barier finansowych, tylko z ignorowania tej kwestii przez przemysł paliwowo-energetyczny. Ambitne Rozporządzenie Metanowe dałoby szansę na realne ograniczenie emisji. Transformacji w tym kierunku nie można odkładać na później, gdyż zgodnie z nauką, UE powinna zakończyć wytwarzanie prądu z gazu do 2035 rokumówi Diana Maciąga, ekspertka Koalicji Klimatycznej.

Jasno swoje zdanie wyrażają także prawnicy zajmujący się prawem ochrony środowiska i prawem energetycznym. 

Pomimo, że unijny projekt rozporządzenia metanowego jest krokiem w słusznym kierunku, to zabrakło w nim konkretnych rozwiązań na rzecz redukcji emisji metanu przez importerów paliw. Największe emisje metanu powstają bowiem przy wydobyciu i transporcie paliw, a więc w dużej mierze poza obszarem UE. Wobec tak jednoznacznych danych projekt Komisji Europejskiej jest nazbyt ostrożnykomentuje Wojciech Modzelewski z ClientEarth

Czy ograniczenie emisji metanu zmieni polską gospodarkę?

Polska jest jednym z największych emitentów metanu w całej Unii Europejskiej, a 90% emisji pochodzi z działalności wydobywczej węgla kamiennego. Wynika z tego, że ograniczenia w zakresie metanu będą wprowadzane równolegle do stopniowego przestawiania polskiej gospodarki na odnawialne źródła energii

Kolejne szczegóły dotyczące planowanego rozporządzenia poznamy po planowanych spotkaniach Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) Parlamentu Europejskiego, w których oczywiście będą także uczestniczyć polscy posłowie i posłanki. 

Satelity zdemaskują ukrytych emitentów metanu. Gaz odpowiada za ¼ ocieplenia klimatu

Źródło : informacja prasowa Koalicji Klimatycznej, zdj. główne – pixabay.com

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.