Coraz szybsze prace nad rozwojem polskiej elektromobilności

Podpisany został właśnie list intencyjny pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju oraz innymi resortami np. resortem Rozwoju i Energii. Sygnatariuszami listu są także reprezentanci samorządów z 41 miast i gmin w Polsce. List intencyjny podpisany został w sprawie rozwoju elektromobilności w naszym kraju. Udział samorządów jest niezwykle istotny w tym przedsięwzięciu z uwagi na fakt, że wspominane 41 gmin i miast reprezentuje około 45% całego taboru autobusowego w Polsce – rozwój tego sektora jest jednym z celów strategicznych, zapisanych w uchwale Rady Ministrów dotyczącej Odpowiedzialnego Rozwoju.

Jak mówi Michał Kurtyka, wiceminister energii: Kończymy też prace nad projektem ustawy o elektromobilności. Niedługo ruszą jej konsultacje. Jednym z filarów tej ustawy ma być finansowanie w ramach ustawy o Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Jak zapewnia wiceminister, uchwalenie nowej ustawy o elektromobilności ma pozwolić na wyeliminowanie barier dla tego nowego rynku.

Jak powiedziała wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz: Plan Rozwoju Elektromobilności będzie finansowany ze źródeł krajowych – Fundusz Niskoemisyjnego Transportu uruchomimy będzie w połowie tego roku; ponadto wykorzystane będą środki własne samorządów, funduszu unijne, środki przedsiębiorstw.

W ramach wsparcia polskiej elektrombilności przewidywane jest wsparcie promocji oraz eksportu.Zależy nam na tym, by transport elektryczny rozwiązał inne problemy i stał się jednym z naszych flagowych produktów eksportowych – mówiła wiceminister. Jak przewiduje resort rozwoju polska gospodarka ma stać się nowocześniejsza i osiągnąć cele zawarte w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.

Paweł Borys z Polskiego Funduszu Rozwoju, zapewniał również, że PFR jest gotów aktywnie uczestniczyć we wspieraniu rozwoju elektromobilności. W jego opinii Fundusz chce angażować się w ten projekt poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych dla infrastruktury miejskiej, dedykowane dla samorządów, które chcą rozwijać elektryczny tabor komunikacyjny w komunikacji zbiorowej, a także poprzez finansowanie nowatorskich krajowych firm z sektora elektromobilności.

Jak wynika z wydanego komunikatu, zaangażowane samorządy chcą zakupić do roku 2020 około 780 autobusów elektrycznych, co przekłada się na 16% posiadanego przez nich taboru autobusowego (7% w skali całego kraju). Idzie to w parze z rządowym programem E-bus, w ramach którego ministerstwa i inne agencje rządowe chcą stworzyć system, który zapewnić ma wsparcie dla polskiego rynku elektrobusów. Rynek ten ma mieć wartość wynoszącą około 2,5 miliarda złotych rocznie i wygenerować około 5000 nowych miejsc pracy w kraju. Celem programu jest wyprodukowanie z polskich komponentów autobusu elektrycznego, który mógłby konkurować ceną i efektywnością eksploatacji. Cele wyznaczone przez rząd są ambitne – sprzedaż pojazdów miałaby wynieść do 1000 sztuk rocznie, także w formie eksportu, co miałoby umożliwić wyrobienie rozpoznawalnej światowej marki do roku 2025. Jednocześnie do roku 2021 dzięki temu programowi na polskie drogi miałoby wjechać 1000 nowych elektrobusów. Już teraz sygnatariusze listu intencyjnego zadeklarowali chęć zakupu 780 pojazdów do roku 2020.

Niezależnie od chęci zakupu elektrycznych autobusów, szereg miast – Wrocław, Kraków, Rzeszów i Świdnik – zadeklarowało chęć rozwijania systemu elektrycznych taksówek, samochodów, motocykli czy car-sharingu.

Rozwój elektromobilności stwarza nową przestrzeń dla rozwoju nowoczesnych firm, poprzez tworzenie nowych obszarów kompetencji na przykład w zakresie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych czy produkcji akumulatorów. PFR zapowiada wspieranie przedsięwzięć mających na celu realizację programu wspierania elektromobilności i chce uczestniczyć w programie jako inwestor związany z sektorem infrastruktury. Ma to zwiększyć dynamikę rozwoju sektora.

Obecnie autobusy elektryczne stanowią około 0,3% wszystkich autobusów w Polsce. 31 takich pojazdów jeździ w pięciu miastach: Inowrocławiu, Jaworznie, Krakowie, Lublinie i Warszawie.