Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Rusza Energia dla wsi. Nowy program dofinansowania do fotowoltaiki i innych OZE

Rusza Energia dla wsi. Nowy program dofinansowania do fotowoltaiki i innych OZE

Rusza Energia dla wsi. Nowy program dofinansowania do fotowoltaiki i innych OZE

25 stycznia rozpoczął się nabór wniosków w ramach nowego programu Energia dla wsi. O dofinansowanie do OZE mogą ubiegać się nie tylko rolnicy, lecz także spółdzielnie energetyczne. Co trzeba wiedzieć o nowym programie dotacji?

BANER MOBILEB1
Reklama

Dofinansowanie Energia dla wsi

Celem nowego programu Energia dla wsi uruchomionego w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.

Program jest szansą na znaczącą transformację energetyczną na obszarach wiejskich. Zależy nam aby przebiegała ona w sposób zrównoważony – bez ograniczania rozwoju produkcji rolnej i produkcji żywności. Zależy nam aby inwestycje OZE na obszarach wiejskich miały wymiar lokalny, wykorzystywały lokalnie dostępne zasoby oraz odpowiadały lokalnym potrzebom.

Całkowity budżet programu „Energia dla wsi” wynosi 1 mld złotych. Pierwszy nabór rusza już 25 stycznia i potrwa do 15 grudnia. Budżet dla tego naboru wynosi 100 mln złpowiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

Wsparcie w ramach „Energii dla wsi” może zostać wypłacone w formie dotacji lub pożyczki. Wnioskujący o dotację może ubiegać się o dopłatę o maksymalnej wartości 20 mln złotych. Z kolei w przypadku starających się o pożyczkę kwota maksymalna wynosi 25 mln zł. Dofinansowanie będzie pochodzić z Funduszu Modernizacyjnego.

Program „Energia dla wsi” jest kontynuacją i rozszerzeniem zakończonego już naboru dla części 2. „Biogazownie i małe elektrownie wodne” programu Agroenergia. Nabory dla części 1. „Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny” są nadal prowadzone przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

Dofinansowanie Energia dla wsi – dla kogo i na jakie inwestycje?

Na dofinansowanie mogą liczyć spółdzielnie energetyczne (także w trakcie ich tworzenia), lub ich członkowie będący przedsiębiorcami, rolnicy, gospodarstwa rolne oraz działy specjalne produkcji rolnej. 

W przypadku osoby fizycznej, gdy instalacja OZE będzie służyła prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii, beneficjentem programu może być rolnik z zarejestrowaną daną działalnością.

W przypadku dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych lub turbin wiatrowych możliwe jest ubieganie się o pożyczkę do 100% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku biogazowni i elektrowni wodnych dochodzi także możliwość starania się o dotację w wysokości nawet do 65% kosztów kwalifikowanych.

Inwestycja nie może być rozpoczęta przed dniem złożenia wniosków o dofinansowanie. Przez „rozpoczęcie inwestycji” należy rozumieć podjęcie robót budowlanych lub złożenie pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń lub jakiegokolwiek zobowiązania, które czynić będzie realizację inwestycji nieodwracalną.

Rodzaje inwestycji objętych finansowaniem dla rolników to budowa:

  • instalacji PV lub wiatrowych o mocy elektrycznej powyżej 50 kW i nie większej niż 1 MW,
  • elektrowni wodnych o mocy elektrycznej powyżej 10 kW i nie większej niż 1 MW,
  • instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej powyżej 10 kW i nie większej niż 1 MW i cieplnej powyżej 30 kW i nie większej 3 MW.

Spółdzielnie energetyczne oraz ich członkowie mogą z kolei otrzymać dotację do instalacji o mocy elektrycznej powyżej 10 kW i nie większej 10 MW:

  • modułów fotowoltaicznych,
  • turbin wiatrowych,
  • elektrowni wodnych.


Mogą one także otrzymać środki na budowę instalacji wytwarzania energii z biogazu lub biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej powyżej 10 kW nie większej niż 10 MW i cieplnej powyżej 30 kW i nie większej 30 MW.

Ponadto zarówno spółdzielnie jak i rolnicy mogą wnioskować o dofinansowanie do magazyn energii. Warunkiem jest jego zintegrowanie z OZE realizowanym w ramach jednej z powyższych inwestycji.

Energia dla Wsi – jak złożyć wniosek?

Przygotowane wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”). Ostateczny termin składania dokumentów upływa 15 grudnia 2023 roku.

Wzory dokumentów i informacje o naborze pobrać można z poniższych linków:
regulamin programu,
lista wymaganych załączników,
wniosek o dotację,
wniosek o pożyczkę,

Jakie jeszcze programy dotacji do OZE są aktualnie dostępne, a które dopiero wejdą w życie?

Aktualne dofinansowania do OZE

Mój Prąd 4.0, popularny program dotacji instalacji fotowoltaicznych, otrzymał wyższe dofinansowanie. Jak zmieniła się wysokość przyznawanych środków od 15 grudnia 2022 roku? Na jakie dopłaty mogą obecnie liczyć beneficjenci i kogo obejmuje zmiana?

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda ogłosił nowy program dofinansowania fotowoltaiki na blokach nazwany “prosumentem lokatorskim”. Jeśli pomysł odniesie sukces, rynek fotowoltaiki w Polsce czeka kolejny wielki boom inwestycyjny.

źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, NFOŚiGW, zdj, główne: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.