Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Nowy program dofinansowania fotowoltaiki na blokach. 500 mln zł na 50% kosztów

Nowy program dofinansowania fotowoltaiki na blokach. 500 mln zł na 50% kosztów

Nowy program dofinansowania fotowoltaiki na blokach. 500 mln zł na 50% kosztów

W środę 28 grudnia minister rozwoju i technologii Waldemar Buda ogłosił nowy program dofinansowania fotowoltaiki na blokach nazwany “prosumentem lokatorskim”. Jeśli pomysł odniesie sukces, rynek fotowoltaiki w Polsce czeka kolejny wielki boom inwestycyjny.

Reklama

Nowy boom na fotowoltaikę?

Pod koniec 2022 roku rząd ogłosił nowy program dofinansowania fotowoltaiki na blokach. Chociaż pomysł jest mocno spóźniony, pieniądze na ten cel są niezwykle potrzebne. Ministerstwo przeznaczy na program blisko 500 milionów złotych i spodziewa się kolejnego “wielkiego boomu” na instalacje fotowoltaiczne.

Nasz program, który mamy przygotowany, ma temu sprzyjaćmówił w środę 28 grudnia Waldemar Buda.

W związku z tym, że na blokach zmieści się więcej paneli fotowoltaicznych, wzrośnie też poziom dofinansowania. Obecnie kwota dopłat do zakupu i montażu modułów jest taka sama dla budynków jedno- oraz wielo rodzinnych i wynosi 6 tysięcy zł.

Dzisiaj żeby instalację postawić na bloku jest możliwość dofinansowania tak jak w Moim Prądzie – do 6 tys. zł. My proponujemy zupełnie inną filozofię. Te instalacje będą tutaj trochę większe, związku z tym to finansowanie będzie wyższe. Proponujemy dofinansowanie do 50 %., co oznacza, że przy średniej instalacji 30 kWh jesteśmy w stanie dopłacić mniej więcej 75 tys. zł do instalacji wartej 150 tys. zł stwierdził szef Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Nowy pomysł rządu pojawił się w czasie kryzysu energetycznego wywołanego wojną w Ukrainie. Szkoda, że rządzący wcześniej nie dostrzegli potencjału energetyki odnawialnej w budynkach wielorodzinnych. Do tej pory barierą dla spółdzielni i wspólnot było niedostateczne dofinansowanie, skomplikowana ścieżka legislacyjna i brak informacji.

Dla Polski jedną z najważniejszych spraw jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i przeprowadzenie sprawiedliwej transformacji energetycznej. Rosyjski atak na Ukrainę przyczynił się do kryzysu energetycznego w całej Europie. Dlatego tak ważne są wszelkie działania mające zwiększyć udział OZE w rodzimej energetyce zaznaczył minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Jak zmieni się rynek fotowoltaiki w Polsce, gdy w końcu zaroi się od modułów na budynkach wielorodzinnych?

Fotowoltaika na budynkach wielorodzinnych

Wydaje się, że na szczęście rząd w końcu dostrzegł potencjał fotowoltaiki na budynkach wielorodzinnych. Do tej pory w Polsce niewiele spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych zdecydowało się na to rozwiązanie. Jedną z nich jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław-Południe, która dzięki panelom słonecznym oszczędza na rachunkach za energię nawet 80% kosztów.

Obecnie dla budynków wielolokalowych są następujące możliwości działania:

 • Zasilanie części wspólnej: rozliczenie prosumenckie, czyli autokonsumpcja oraz sprzedaż do sieci po cenie średniej hurtowej.
 • Nadwyżka zasila rachunek energii, a reszta odkładana jest na koncie.
 • Ewentualny nadmiar na koniec roku jest zwracany w wysokości 20% prosumentowi (za każdy miesiąc 20% niewykorzystanych środków).
 • O ile powierzchnia dachu jest niewielka, instalacja pokrywa w całości (lub w części) koszty energii dla części wspólnej.
 • Prosument zbiorowy (czyli udziały w instalacji wspólnej lokatorów, którzy wykupią takie udziały). Zasady rozliczania są takie same jak wyżej. Dotąd nie powstała żadna instalacja prosumenta zbiorowego.

Jak zmieni się finansowanie dla instalacji fotowoltaicznych na budynkach wielorodzinnych?

 • Zarządzający budynkiem wielolokalowym (TBS, spółdzielnia, wspólnota) będzie mógł zainwestować w większą instalację, niż jest potrzebna dla części wspólnej.
 • Autokonsumpcja będzie dotyczyć tylko części wspólnej.
 • Całość energii oddawanej do sieci będzie rozliczana miesięcznie ze sprzedawcą według cen hurtowych i wpływać na konto właściciela.
 • Przychody właściciela obniżą co do zasady koszty utrzymania budynku, a oszczędności będzie można przeznaczyć np. na remonty czy inne potrzeby.
 • Prosument (zarządzający budynkiem) będzie musiał zgłosić do sprzedawcy energii sposób rozliczenia (czyli status prosumenta lokatorskiego), dokumentując to uchwałą o budowie takiej instalacji.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 1 lutego 2023 roku do Banku Gospodarstwa Krajowego. Dofinansowanie wyniesie do 50% kosztów instalacji.

Grant pokryje:

 • zakup, montaż lub budowę nowej instalacji odnawialnego źródła energii,
 • modernizację instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której zainstalowana moc instalacji wzrośnie o co najmniej 25%.

Dofinansowaniem będą też objęte instalacje wspomagające – magazyny energii, pompy ciepła itp.

Nowy program dofinansowania fotowoltaiki w budynkach wielorodzinnych ma być bardzo korzystny dla prosumentów. 

Wszystko, co wyprodukujemy ponad autokonsumpcję, będzie rozliczane przez operatora. A więc bardzo korzystne rozliczeniezaznaczył Waldemar Buda.

Sukces nowego dofinansowania może istotnie zwiększyć liczbę prosumentów (producentów i konsumentów energii elektrycznej), których zdecydowaną większość stanowią obecnie właściciele domów jednorodzinnych.

Dofinansowanie do fotowoltaiki

Pierwszym etapem rozwoju fotowoltaiki w Polsce był w ostatnich latach dynamiczny przyrost liczby mikroinstalacji prosumenckich, których mamy już w Polsce ponad milion dwieście tysięcy. Do tego sukcesu przyczyniło się powodzenie kolejnych odsłon popularnego programu dofinansowania instalacji fotowoltaicznych “Mój Prąd”.

W najnowszej, czwartej już edycji Mojego Prądu zmienił się ostatnio poziom dofinansowania. Beneficjenci mogą liczyć obecnie na znacznie więcej pieniędzy. Ci, którzy zdecydują się dodatkowo na własny magazyn energii, mogą liczyć nawet na dwa razy większą dopłatę.

Termin rozpatrzenia wniosku w programie Mój Prąd 4.0 wynosi obecnie około trzech miesięcy, czyli mniej niż w przypadku poprzednich odsłon.

źródło: gov.pl, polskieradio24.pl, zdjęcia: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, zdj. główne: Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław-Południe

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.