Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Rusza program dopłat „Mój elektryk”

elektromobilnosc

Rusza program dopłat „Mój elektryk”

12 lipca Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomi nabór wniosków o dopłaty do samochodów elektrycznych w ramach programu „Mój elektryk”. Budżet do wykorzystania to 500 mln zł. Czy Polacy chętniej będą kupować samochody elektryczne?

Reklama

Co nowego?

Rozszerzenie grona beneficjentów o przedsiębiorców, organizacje i samorządy, wyższe dofinansowanie dla uprawnionych posiadaczy Karty Dużej Rodziny, dopłaty do leasingu pojazdu, a także rozszerzenie katalogu pojazdów, na które można otrzymać wsparcie – to najważniejsze punkty nowej odsłony programu dopłat do pojazdów zeroemisyjnych, w tym elektrycznych oraz wodorowych.

– Dynamiczny rozwój technologii w tym sektorze sprzyja coraz szerszemu i powszechniejszemu wykorzystywaniu tych pojazdów nie tylko przez użytkowników indywidualnych, ale także przez biznes i administrację. Pozytywnym zmianom w transporcie będą sprzyjać nie tylko zmiany w prawie, ale przeznaczenie 500 mln zł na dopłaty w programie „Mój elektryk”  mówi Michał Kurtyka, szef resortu klimatu i środowiska.  

Więcej możliwości 

Program jest skierowany do wszystkich kategorii odbiorców. W pierwszej kolejności wnioski o dotacje na zakup pojazdów będą mogły składać osoby fizyczne. Później, w ciągu kilku tygodni dołączą do nich przedsiębiorcy, samorządy i inne instytucje. Ten drugi etap budzi największe emocje. W Polsce ok. 80% nowych samochodów elektrycznych kupują przedsiębiorcy.

– Równolegle, będą uruchamiane dotacje do leasingu. Bez względu na formę finansowania pojazdu (zakup, leasing, najem), warunki wsparcia będą takie same. – podkreśla wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski. Osobom fizycznym Narodowy Fundusz zrefunduje część kosztu zakupu lub najmu aut osobowych, a podmiotom instytucjonalnym zrefunduje część kosztu zakupu lub leasingu dodatkowo aut dostawczych, jak również np. motorowerów obsługujących dostawy zamówień do klientów. Narodowy Fundusz zgodnie z zasadami pomocy publicznej za kilka tygodni uruchomi również wsparcie dla zakupu busów dla więcej niż 8 osób dodaje wiceprezes NFOŚiGW. 

Zakup i leasing

Dofinansowaniem z programu będzie objęty zakup lub leasing – to jedno z najważniejszych udogodnień  nowego programu. W przypadku osób fizycznych wyniesie 18 750 zł, a dla tych z Kartą Dużej Rodziny 27 000 zł. W ten sposób poza efektem ekologicznym NFOŚiGW chce uzyskać także efekt społeczny – upowszechnienie pojazdów elektrycznych w rodzinach wielodzietnych. W ich przypadku nie obowiązuje także limit ceny pojazdu.  

Pozostali adresaci programu mogą liczyć na dofinansowania, których poziom będzie zależał od kategorii pojazdu oraz średniorocznego przebiegu. Mogą się przy tym ubiegać o dofinansowanie więcej niż jednego pojazdu.  Poszerzenie grupy beneficjentów programu ma na celu ułatwienie przechodzenia na transport zeroemisyjny wszystkim zainteresowanym podmiotom, w tym firmom i organizacjom, które planują modernizację lub wymianę swojej floty. 

Wnioskodawcy nie będący osobami fizycznymi na pojazdy kategorii M1 będą mogli uzyskać dofinansowanie nawet do 27 000 w przypadku deklarowanego średniorocznego przebiegu min. 15 000 km, na pojazdy kategorii L będą mogli uzyskać 4000 zł wsparcia. Natomiast dofinansowanie zakupu pojazdów kategorii N1 wyniesie nawet 70 000 zł. Warunkiem będzie zadeklarowanie średniorocznego przebiegu powyżej 20 000 km. Dofinansowania będą obejmowały zarówno zakup, jak i leasing pojazdów.  

Dostosowany do potrzeb

Cały proces przyznawania dotacji ma być prowadzony online, przy minimum formalności. Dofinansowanie dla osób fizycznych będzie przyznawane na zasadzie refundacji części poniesionych kosztów zakupu auta. Aby ją uzyskać wystarczy wypełnić prosty wniosek elektroniczny. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie musi zarejestrować pojazd na terytorium naszego kraju, ubezpieczyć go i zobowiązać się, że nie pozbędzie się go przez dwa lata od uzyskania dotacji.

– Program „Mój elektryk” jest dostosowany do potrzeb naszych beneficjentów. Po pierwsze, wnioskowanie do Narodowego Funduszu o dotację na zakup auta będzie bardzo proste, tak jak w programie Mój Prąd: beneficjent załaduje do systemu internetowego dowody zakupu, rejestracji i ubezpieczenia auta, podpisze tylko jeden wniosek, który stanie się umową dotacji oraz wnioskiem o wypłatę dotacji. Po drugie, o dotacje do leasingu w imieniu leasingobiorców wystąpią firmy leasingowe, które będą współpracowały z bankami, którym z kolei Narodowy Fundusz udostępni środki na dopłaty. Po stronie przedsiębiorcy będzie jedynie podpisanie umowy leasingu z dotacją  zaznacza wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski. 

Istnieje możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie po wcześniejszym zakupie pojazdu elektrycznego (każdy właściciel pojazdu zakupionego od 1 maja 2020 może ubiegać się o dofinansowanie).

„Mój elektryk” – dotacja na pojazdy zeroemisyjne (BEV/FCEV) 

Budżet: 500 mln zł (łącznie) 
Termin składania wniosków: od 12.07.2021 do 30.09.2025 lub do
wyczerpania środków
Beneficjenci:
– osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej,
– przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, instytuty badawcze,
spółdzielnie, rolnicy, związki wyznaniowe oraz organizacje pozarządowe – banki,
które za pośrednictwem firm leasingowych mają dystrybuować dopłaty do leasingu,
w tym najmu długookresowego

Wysokość dotacji: Dla osób fizycznych –
kategoria M1: 18 750 zł, a dla posiadaczy karty dużej rodziny 27 000 zł Dla
przedsiębiorców – kategoria M1: 27 000 zł (przy rocznym przebiegu powyżej 15
tys. km), kategoria N1: 70 000 zł (przy rocznym przebiegu powyżej 20 tys. km;
do 30% kosztów kwalifikowanych); kategorie L1e-L7e: 4 000 zł

Proces przyznawania dotacji: online

Forma dofinansowania:

Dla osób fizycznych – zakup, kredyt
Dla przedsiębiorców – zakup, leasing, najem
Wymagany czas niezbywania dotowanego pojazdu: 24 miesiące
Termin wypłacania dotacji: po zakupie pojazdu

źródło: informacja prasowa, nfosigw.gov.pl/mojelektryk

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.