Ruszył nabór do Klimatonu dla Miast!

Ruszył nabór do Klimatonu dla Miast!

Ruszył nabór do Klimatonu dla Miast – 48-godzinnego maratonu programowania organizowanego przez Polski Fundusz Rozwoju oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Wydarzenie odbędzie się dniach 3-5 grudnia 2021 roku.

Jak zgłosić wyzwanie do udziału w projekcie

Klimaton dla Miast daje samorządom szansę na dokonanie ważnego kroku w kierunku odnalezienia i wdrożenia rozwiązania „szytego na miarę”.

 Każde miasto lub miejski obszar funkcjonalny może zgłosić swoje wyzwanie klimatyczne do 3 listopada 2021 roku w jednym z czterech obszarów tematycznych:

  1. retencja wód opadowych,
  2. mobilność zeroemisyjna,
  3. efektywność energetyczna,
  4. czyste powietrze.

Zgłoszenia dokonać można poprzez stronę www.klimatondlamiast.pl.Spośród nadesłanych zgłoszeń wyłonione zostaną cztery najciekawsze wyzwania, z którymi w dniach 3-5 grudnia zmierzą się zespoły programistów. 

Zagadnienia jakości środowiska miejskiego koncentrują się w celu „Miasto zielone” projektu Krajowej Polityki Miejskiej. Zależy nam, aby miasta aktywnie uczestniczyły w walce z globalnym ociepleniem, odbudowie zagrożonych ekosystemów i promowały wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Dokonując systematycznej transformacji miast w kierunku bardziej przyjaznych środowiskowo musimy brać pod uwagę również potrzeby grup najwrażliwszych i narażonych np. na ubóstwo energetyczne czy na zmiany klimatyczne. Zasada ta wpisuje się w opublikowaną przez Komisję Europejską politykę „Europejskiego Zielonego Ładu” i dążenie do neutralności klimatycznej, w tym oczekiwania skierowane do miast w kontekście zarządzania rozwojem wynikające ze Strategii Różnorodności Biologicznej 2030 – zaznacza Waldemar Buda, wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jak wziąć udział w wyzwaniu?

Zespoły złożone z programistów, projektantów UX oraz specjalistów biznesowych mogą zgłaszać się do 24 listopada 2021 roku poprzez stronę www.klimatondlamiast.pl. Zakwalifikowane zespoły wezmą udział w maratonie programowania, który odbędzie się w dniach 3-5 grudnia. 

Na zproponowanie rozwiązań klimatycznych dla wybranego samorządu programiści będa mieli 48 godzin. Aby tworzyć je w komfortowych warunkach otrzymają pakiety startowe.

Na zwycięzców każdej z 4 kategori czeka 30 tysięcy złotych oraz szansa na wdrożenie rozwiązania przy wsparciu merytorycznym ekspertów PFR.

źródło: informacja prasowa