Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Rządowy Program Czyste Powietrze w walce ze smogiem

program czyste powietrze

Rządowy Program Czyste Powietrze w walce ze smogiem

Rada Ministrów zapoznała się z rekomendacjami Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w sprawie działań niezbędnych do podjęcia w związku z występowaniem na znacznym obszarze kraju wysokiego stężenia zanieczyszczeń powietrza, przedłożonymi przez Ministra Rozwoju i Finansów Mateusza Morawieckiego.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

O planowanym programie rządowym do walki ze smogiem informowaliśmy wcześniej.  Wszystko przez kilka dni siarczystego mrozu na początku stycznia i utrzymującymi się przez dłuższy czas przekroczonymi normami stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu. Przypomnijmy: w nocy z 8. na 9. stycznia w Rybniku stacja pomiarowa wskazała stężenie pyłu zawieszonego 1563 µg/m3 co oznacza, że norma została przekroczona o 3126%. Do walki  o czyste powietrze włączyła się sama premier Beata Szydło, a program walki ze smogiem miał przygotować przewodniczący Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Na ostatnim posiedzeniu rządu Rada Ministrów zapoznała się z programem „Czyste Powietrze”, przygotowanym przez wicepremiera Morawieckiego.

Oto najważniejsze rekomendacje KERM dla Rady Ministrów w sprawie poprawy jakości powietrza:

 • maksymalne przyspieszenie prac nad rozporządzeniem w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, które powinno zostać przyjęte najpóźniej do końca kwietnia 2017 r., tak aby jego postanowienia zaczęły obowiązywać jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego 2017/2018;
 • pilne wprowadzenie rozporządzenia w sprawie norm jakościowych dla paliw stałych, które powinno zostać przyjęte jeszcze w I kwartale 2017 r., po wprowadzeniu zmian do ustawy o monitorowaniu i kontroli jakości paliw;
 • priorytetyzacja środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na działaniach prowadzących do jak najszybszej poprawy jakości powietrza w taki sposób, aby uzyskać maksymalny efekt zdrowotny i ekologiczny z każdej złotówki poniesionych nakładów;
 • wprowadzenie wymogu stopniowego podłączania do sieci ciepłowniczej budynków zlokalizowanych na terenach miejskich i podmiejskich, o ile nie dysponują efektywnym źródłem ciepła, w taki sposób aby minimalizować związane z tym koszty;
 • zapewnienie istotnie obniżonych stawek za pobór energii elektrycznej w okresach zmniejszonego na nią zapotrzebowania, w tym przez zmiany w przepisach prawa energetycznego oraz budowlanego w celu zachęcenia do instalacji pieców elektrycznych lub pomp ciepła na terenach, gdzie nie ma możliwości podłączenia do scentralizowanych systemów ciepłowniczych lub sieci gazowych;
 • rozwój sieci stacji pomiarowych, co powinno umożliwić lokalizację źródeł zanieczyszczeń oraz skuteczniejsze zwalczanie szkodliwych praktyk w użytkowaniu kotłów oraz instalacji przemysłowych;
 • włączenie służb opieki społecznej w działania na rzecz wsparcia wymiany kotłów oraz termomodernizacji budynków osób ubogich, w sposób uwzględniający poziom generowanych zanieczyszczeń i zapewnienie środków na niezbędne koszty eksploatacji;
 • opracowanie, a następnie wdrożenie kompleksowej polityki publicznej zapewniającej optymalną ochronę wrażliwych grup społecznych przed „ubóstwem energetycznym”;
 • przeprowadzenie kampanii edukacyjnej na temat optymalnych sposobów palenia w kotłach oraz związanych z tym skutków zdrowotnych;
 • wprowadzenie obowiązku dokumentowania jakości spalin przez stacje kontroli pojazdów oraz wymogu badania spalin w trakcie kontroli drogowej;
 • wykorzystanie mechanizmów podatkowych w celu wprowadzenia zachęt dla transportu niskoemisyjnego, w tym niskiej stawki akcyzy dla samochodów hybrydowych oraz zwolnienia z podatku akcyzowego samochodów elektrycznych;
 • wprowadzenie regulacji przeciwdziałających blokowaniu klinów napowietrzających miasta oraz rozważenie rozwiązań podnoszących rangę zawodu urbanisty w kontekście zagospodarowania przestrzennego;
 • utworzenie w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju sektorowego programu, którego celem będzie wsparcie rozwoju technologii niskoemisyjnych w szczególności zorientowanych na poprawę jakości powietrza;
 • zapewnienie opracowania i szerokich konsultacji społecznych programu „Czyste powietrze” oraz wzmocnienie Komitetu Sterującego ds. Krajowego Programu Ochrony Powietrza i powierzenie mu zadania czuwania nad pilnym i efektywnym wdrożeniem tych rekomendacji oraz regularne monitorowanie postępów prac Rady Ministrów.

Program walki ze smogiem, a raczej rekomendacje do walki ze smogiem jest na razie bardziej listą pobożnych życzeń, niż programem z prawdziwego zdarzenia. Nie opracowano żadnych, nawet szacunkowych kosztów wprowadzenia programu, nie podano żadnych ram czasowych, ani oceny skutków. Plusem niewątpliwie jest fakt, że Rząd wreszcie zauważył problem smogu w Polsce. Trzymamy kciuki za program „Czyste Powietrze”.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.