1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Są niezależne i wytwarzają tani prąd – czy to rozwiązanie przyszłości?

Są niezależne i wytwarzają tani prąd – czy to rozwiązanie przyszłości?

Spółdzielnie energetyczne mogą odegrać dużą rolę w drodze do osiągnięcia przez Polskę neutralności klimatycznej. Wykorzystując odnawialne źródła, produkują zieloną i tanią energię dla swoich członków, równocześnie wprowadzając gminy na drogę zeroemisyjności. Dlaczego opłaca się w nie zainwestować i jak w prosty sposób zarządzać rozliczeniami spółdzielni?

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Dlaczego warto inwestować w spółdzielnię energetyczną?

Spółdzielnie energetyczne to innowacyjne podmioty na polskim rynku energetycznym, tworzone przez odbiorców i wytwórców energii – sąsiadów, przedsiębiorstwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

To autonomiczne jednostki posiadające osobowość prawną oraz działające na zasadach demokratycznych w oparciu o lokalną współpracę. Dzięki temu oferują swoim członkom wyjątkowe korzyści: samowystarczalność energetyczną, stabilizację i bezpieczeństwo, a także tani prąd, co w obliczu dzisiejszych zawirowań na rynku jest nieocenione.

Oddychaj czystym powietrzem i… zarabiaj

Spółdzielnie energetyczne umożliwiają wspólne produkowanie i dzielenie się energią z odnawialnych źródeł, wspierając transformację energetyczną gmin. To także idealne rozwiązanie dla osób, które nie mają prywatnej instalacji OZE, ale chcą korzystać z taniego prądu. Ponadto spółdzielnia ma prawo do rozliczania się w ramach tzw. systemu opustów. Oznacza to możliwość wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej niewykorzystanej energii w celu jej zmagazynowania oraz pobrania, gdy produkcja jest mniejsza.

Stabilna cena energii i niezależność

Nie budzi wątpliwości, że samodzielne wytwarzanie energii zmniejsza zależność od dużych dostawców oraz międzynarodowych rynków surowców. Uczestnicy spółdzielni energetycznej zyskują większą autonomię i stabilność. Co więcej, członkowie wyprodukowaną przez siebie energię kupują po niższych cenach i są w stanie długoterminowo je oszacować.

Jak rozliczyć spółdzielnię energetyczną?

Zainteresowanie spółdzielniami energetycznymi nieustannie rośnie, co rodzi pytania o to, jak prawidłowo i sprawnie je rozliczać. Czy jest to trudne?

Odpowiedź na te pytania zależy między innymi od liczby członków spółdzielni. Na początkowych etapach działalności, gdy jest ona zazwyczaj stosunkowo niewielka, wystarczające mogą być standardowe arkusze kalkulacyjne typu Excel. Jednak w miarę rozwoju spółdzielni zwiększa się liczba jej uczestników, a także danych do przetworzenia. Wtedy takie rozwiązanie może okazać się niewystarczające.

Z tego względu warto skorzystać z pomocy profesjonalnego programu, który dokonuje rozliczeń automatycznie – użytkownik nie musi ingerować w ten proces, na przykład wprowadzać dodatkowych danych lub ustawiać parametrów. System zajmuje się tym w pełni, eliminując problem czasochłonnych kalkulacji i minimalizując ryzyko popełnienia błędów.

Rozwiązaniem, które szczególnie zwróciło naszą uwagę, jest Platforma dla Energii spółki C4E. To innowacyjne narzędzie, które wykorzystuje nowoczesne technologie, a przy tym jest proste w obsłudze. Jak wygląda panel użytkownika?

Na głównym ekranie niemal od razu wyświetlają się duże, kolorowe wykresy podsumowujące zgromadzone dane, takie jak ilość zmagazynowanej energii, albo tej, którą z magazynu pobrano. Dzięki temu zyskujemy możliwość szybkiego i o wiele bardziej czytelnego wglądu do najważniejszych informacji o zasobach spółdzielni.

image 2

Przykład sukcesu polskiej spółdzielni energetycznej

Z Platformy dla Energii korzysta między innymi Spółdzielnia Energetyczna Czerwonak. Automatyzacja i cyfryzacja procesów rozliczeniowych pozwala jej członkom na uzyskanie znacznych oszczędności. Ponadto eliminuje możliwość popełnienia błędów wynikających z ręcznego przetwarzania danych. Skraca też czas potrzebny na zarządzanie finansami spółdzielni.

Automatyzacja pozwala na szybkie i precyzyjne bilansowanie produkcji oraz konsumpcji energii, co jest kluczowe dla efektywności operacyjnej jednostki. Poprawia to nie tylko bieżące zarządzanie zasobami, ale również umożliwia skalowanie działalności bez dodatkowych zawiłości administracyjnych. W ten sposób zwiększa się konkurencyjność spółdzielni. Dzięki wykorzystaniu systemu C4E jej działanie jest bardziej zrównoważone i ekonomicznie efektywne.

Jak założyć spółdzielnię energetyczną? 

Przy zakładaniu spółdzielni energetycznej trzeba pamiętać o kilku istotnych zasadach.

Przede wszystkim, może ona prowadzić działalność na obszarze trzech sąsiadujących ze sobą gmin miejsko-wiejskich i/lub wiejskich. Jeżeli przedmiotem jej działania pozostaje wytwarzanie energii elektrycznej, to łączna moc zainstalowana elektryczna wszystkich instalacji OZE nie może przekraczać 10 MW. Do czasu nowelizacji ustawy o OZE z 2023 roku, spółdzielnia musiała pokrywać przynajmniej 70% potrzeb własnych oraz jej członków; obecnie, w określonych przypadkach, może to być minimum 40%.

Warto wiedzieć, że aby skutecznie zawiązać spółdzielnię energetyczną, należy:

  • zgromadzić wymaganą liczbę osób: minimum 10 osób fizycznych lub min. 3 osoby prawne;
  • sporządzić statut spółdzielni, określający zasady jej funkcjonowania;
  • dokonać wyboru organów spółdzielni;
  • zarejestrować spółdzielnię w Krajowym Rejestrze Sądowym;
  • dokonać rejestracji w wykazie spółdzielni energetycznych prowadzonym przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). 

Dotacje dla spółdzielni energetycznych

Podmioty zainteresowane założeniem spółdzielni mogą skorzystać z rządowych programów dofinansowań, między innymi “Energia dla wsi”. Korzystając z programu w ramach wniosków o pożyczkę, można ubiegać się o inwestycje dotyczące budowy instalacji fotowoltaicznych, elektrowni wodnych, instalacji wiatrowych oraz instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji. 

Natomiast w ramach dotacji można ubiegać się o inwestycje dotyczące budowy elektrowni wodnych, instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji oraz magazynów energii.

Źródła: gov.pl, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, “Jak założyć i prowadzić Spółdzielnię Energetyczną”, Renaldo, ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

Fot.: bing.com, pixabay/canva.com

Materiał powstał na zlecenie partnera.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.