1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Energia dla wsi – wydłużony termin składania wniosków. Sprawdź, na jakie dofinansowanie możesz liczyć

Energia dla wsi – wydłużony termin składania wniosków. Sprawdź, na jakie dofinansowanie możesz liczyć

Nabór do rządowego programu wspierającego inwestycje w odnawialne źródła energii został przedłużony, a budżet pierwszego naboru zwiększył się ze 100 mln aż do 1 mld zł. Kto może liczyć na dofinansowanie? 

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Do kogo skierowany jest program

Na wsparciu z programu “Energia dla wsi” mogą szczególnie zyskać rolnicy, choć nie jest to jedyna grupa docelowa jego beneficjentów. 

Program jest skierowany również do spółdzielni energetycznych i ich członków, będących przedsiębiorcami, a także do tych spółdzielni, które dopiero powstają. Te dookreśla się jako spółdzielnie lub spółdzielnie rolników, których przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii i równoważenie zapotrzebowania energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej członków, która zamierza ubiegać się o umieszczenie jej w wykazie spółdzielni energetycznych.

Cele programu i rodzaje inwestycji

Celem programu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich oraz wiejsko-miejskich. 

Dostępnymi formami dofinansowania w ramach “Energii dla wsi” są dotacje oraz pożyczki. W ramach wniosków o pożyczkę można ubiegać się o inwestycje dotyczące budowy instalacji fotowoltaicznych, elektrowni wodnych, instalacji wiatrowych oraz instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.

W ramach dotacji natomiast, można ubiegać się o inwestycje dotyczące budowy elektrowni wodnych, instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji oraz magazynów energii. W przypadku magazynu energii, warunkiem udzielenia wsparcia jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach inwestycji.

Wysokość dotacji

Jak wskazuje Columbus, osoba/spółdzielnia ubiegająca się o wsparcie może liczyć na pożyczkę do 25 mln zł na beneficjenta lub dotację do 20 mln zł na beneficjenta.

Jeśli chodzi o koszty kwalifikowane dla instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych, to pożyczka obejmuje do 100% kosztów kwalifikowanych, podobnie jak w przypadku kosztów na elektrownie wodne i biogazownie.

Dotacja natomiast może objąć do 20% kosztów kwalifikowanych w przypadku magazynu energii oraz do 45% na elektrownie wodne i biogazownie.

Warto podkreślić, że w przypadku przedsiębiorców, dotacja może zostać zwiększona nawet o 20 punktów procentowych w przypadku mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy i o 10 p.p. w przypadku średniego przedsiębiorcy

Budżet programu w ostatnim czasie został znacząco zwiększony–  100 milionów wzrósł do miliarda złotych.

Jak i do kiedy złożyć wniosek?

Wnioski o dotacje/pożyczki składa się wyłącznie elektronicznie poprzez internetowy Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), do którego link zamieszczamy tutaj.

Okres realizacji programu przypada na lata 2022-2030. Wnioski o dofinansowanie należy składać do 29.02.2024 roku lub do wyczerpania alokacji środków. Jest to przedłużony termin, który pierwotnie wskazywał na 14 grudnia 2023r. 

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wysłania przez GWD na skrzynkę podawczą NFOŚiGW. Co ważne, przed dniem wysłania wniosku nie można rozpocząć prac nad inwestycją – jest to warunek konieczny.

Źródła: gov.pl, columbusenergy.pl
Fot.: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.