Samochody elektryczne zmagazynują energię i zrównoważą jej podaż w razie potrzeby

National Grid przewiduje, że do 2050 roku 35 mln samochodów elektrycznych będzie dostarczać w razie potrzeby energię elektryczną do sieci – donosi The Guardian.

Prognozy energetyczne dalekiego zasięgu brytyjskiego operatora sieci przewidują, że inteligentne systemy ładowania wykorzystają algorytmy, aby pomóc samochodom w zrównoważeniu popytu i podaży w sieci, przy jednoczesnym maksymalnym wykorzystaniu energii odnawialnej. Okazało się, że flota samochodowa typu plug-in może zmagazynować nawet jedną piątą energii elektrycznej wytwarzanej przez panele słoneczne w Wielkiej Brytanii. Ten scenariusz spowodowałby, że realnym stanie się ambitny cel Zjednoczonego Królestwa, czyli obniżenie emisji do zera do 2050 roku.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Prognoza jest jednym z pięciu przyszłych scenariuszy przewidzianych przez National Grid, które mają pomóc decydentom i branży energetycznej w kształtowaniu przyszłego koszyka energetycznego. We wszystkich scenariuszach operator przewiduje, że pojazdy elektryczne staną się najpopularniejszą formą transportu między 2030, a początkiem lat 40. XX wieku. Przewiduje również, że wiele domów i społeczności będzie generować własną energię elektryczną za pomocą paneli słonecznych lub projektów mikroinstalacji wiatrowych .

Tymczasem na brytyjskich drogach jest mniej niż 200 000 pojazdów elektrycznych, co oznacza, że spełnienie ambitnych prognoz wymagałoby znacznego przyspieszenia planów budowy stacji ładowania samochodów i skokowej zmiany zachowań klientów.

W raporcie stwierdzono, że konieczne są natychmiastowe działania w sektorach energii elektrycznej, gazu, ciepła i transportu „w znacznie większej skali niż zakładano w którymkolwiek z naszych głównych scenariuszy”. Raport National Grid przewiduje również, że cel zerowy netto będzie wymagał, aby domy zużyły co najmniej jedną trzecią mniej energii na ogrzewanie niż obecnie i odeszły od wykorzystywania gazu ziemnego w kotłach i grzejnikach. Do 2050 r. należy zainstalować ponadto co najmniej 7 hybrydowych pomp ciepła, które częściowo opierają się na energii odnawialnej. System gazowy w Wielkiej Brytanii powinien być również zasilany wodorem, a nie typowym gazem bogatym w metan, aby zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych.

Ostrzeżenie pojawia się w tym samym tygodniu, w którym rządowi doradcy ds. Klimatu skrytykowali ministrów za realizację tylko jednej z 25 polityk redukcji emisji, które uważali za kluczowe dla 2018 roku.