Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

SMS o smogu! Alert RCB będzie uruchamiany przy złej jakości powietrza

SMS o smogu! Alert RCB będzie uruchamiany przy złej jakości powietrza

SMS o smogu – Alert RCB przed bardzo złym stanem powietrza staje się rzeczywistością. Wiadomość otrzymają osoby przebywające na terenie powiatów, na których obszarze prognozowane będzie przekroczenie poziomu alarmowego dla stężenia pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

SMS o smogu

Ostrzeżenia będą wysyłane, gdy prognoza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) wskaże, że w danym powiecie istnieje zagrożenie przekroczenia średniodobowego stężenia pyłu zawieszonego PM10 powyżej 150 µg/m3. 

Ryzyko wystąpienia nadmiernego stężenia dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu będzie podstawą do uruchomienia Alertu RCB.

Nowa funkcja alertu RCB

Ostrzeżenia GIOŚ są sporządzane na podstawie wyników pomiarów ze stacji monitoringu jakości powietrza funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), prognoz meteorologicznych oraz prognoz zanieczyszczenia powietrza wykonywanych przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

Osoby przebywające na terenie objętym Alertem RCB będą otrzymywały SMS o smogu:

Uwaga! Dziś (data) prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego. Zrezygnuj z aktywności na zewnątrz.

Treść ostrzeżenia może ulec niewielkim zmianom. Komunikaty będą na bieżąco publikowane również na stronach internetowych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (gov.pl/rcb) oraz na profilach Centrum w mediach społecznościowych. 

Czym są zanieczyszczenia powietrza?

Pył zawieszony jest mieszaniną cząstek stałych i kropelek cieczy, które utrzymują się w powietrzu. Cząsteczki te mogą zawierać np.: związki siarki, azotu, związki organiczne (w tym wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), metale ciężkie, dioksyny oraz alergeny (takie jak pyłki roślin i zarodniki grzybów). Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy nieprzekraczającej 10 mikrometrów.

Chcesz wiedzieć więcej o wpływie zanieczyszczeń powietrza na zdrowie? Zobacz artykuł:

źródło: gov.pl/web/klimat

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.