Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Spór o tunel między Danią a Niemcami – oddalono pozwy przeciwko budowie

Spór o tunel między Danią a Niemcami – oddalono pozwy przeciwko budowie

Federalny Sąd Administracyjny w Lipsku oddalił złożone pozwy sądowe dotyczące projektu tunelu Fehmarn Belt. Sześć wniosków złożonych przeciwko budowie niemieckiego odcinka tunelu Fehmarn Belt między Danią a Niemcami zostało odrzuconych. Wnioski dotyczyły nadmiernej ingerencji w faunę i florę na obszarze.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

18-kilometrowy tunel będzie przebiegał z Puttgarden na niemieckiej wyspie Fehmarn do Rødby na duńskiej wyspie Lolland. W tunelu będzie zbudowana czteropasmowa droga dla samochodów oraz dwutorowa, zelektryfikowana linia kolejowa wraz z korytarzem ewakuacyjnym. Tunel będzie miał do 47 m szerokości oraz 13 m wysokości. Ma być  zbudowany z prefabrykatów, które zostaną zatopione w kanale wykopanym w dnie morskim. I tutaj zaczynają się kontrowersje.

Przeciwko budowie

Do tej pory przeciwko tej budowie wpłynęło sześć pozwów. Połowa z nich pochodziła od stowarzyszeń ekologicznych, a inne z miasta Fehmarn, operatora Scandlines i prywatnego rolnika. Część spraw została zakończona polubownie. Tymczasem sąd odrzucił pozwy o naruszenia finansowe (państwo duńskie wsparło ten projekt, co wzbudziło sprzeciw pozywających) oraz naruszenie praw konserwatorskich, tłumacząc, że zarówno wykonalność finansowa projektu była zgodna z prawem, jak i to, że projekt nie naruszył ustaw konserwatorskich.

baltic sea 5020146 1280

Wspólne plany

Zgodnie z niemiecko-duńskim traktatem państwowym z 2009 r., Dania zbuduje i będzie obsługiwać połączenia przez cieśninę Fehmarn na własny koszt. Planowanie, budowę i eksploatację projektu powierzono dwóm przedsiębiorstwom publicznym: Femern Landanlæg i Femern A/S. Koszty budowy zostaną zwrócone w postaci opłat drogowych i opłat za korzystanie z kolei.

Komisja Europejska podaje, że zaplanowana budowa tunelu jest jednym z pięciu najważniejszych projektów transgranicznych Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), Budowa posłuży między innymi skróceniu czasu potrzebnego na przejazd między Hamburgiem a Kopenhagą. Jak pisaliśmy do tej pory na łamach Świata OZE, Dania ma ambitne plany zelektryfikowania kolei i wprowadzania coraz to nowszych i efektywniejszych rozwiązań w transporcie publicznym. Budowa tunelu jest jednym z nich.

Co ze środowiskiem?

Na czas budowy planowane jest wprowadzenie środków służących bezpieczeństwu fauny i flory. Obejmują one zamontowanie systemów eliminujących hałas w celu ochrony morświnów żyjących w cieśninie Fehmarn. Mają zostać zastosowane kurtyny bąbelkowe, które zmniejszą hałas pod wodą o 90%. Sąd stwierdził, że realizacja projektu tunelu nie stwarza znaczącego ryzyka dla ptaków, w szczególności dla edredonów (kaczek edredonowych), które zamieszkują w cieśninie Bełt Fehmarn. W odpowiedzi na zaniepokojenie ekologów sąd uznał, że rafy otaczające wyspę zostały uwzględnione w projekcie i zadba się o ochronę tych biotopów na obszarze.

Jednak w projekcie naukowo-badawczym zrealizowanym przez Uniwersytet w Kilonii odkryto realne zagrożenia dla sąsiadujących z budową raf. Badanie wykonano przed wydaniem decyzji sądu. Czy projekt będzie musiał poczekać na realizację? Przypomnijmy, że na tym terenie istnieje ustawowy zakaz niszczenia biotopów.

źródło: railjournal.com

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.