Stanowisko Ministerstwa Środowiska w sprawie Puszczy Białowieskiej

„Ministerstwo Środowiska i Lasy Państwowe prowadzą w Puszczy Białowieskiej tylko te działania, które wynikają z prawa krajowego i unijnego, najlepszej wiedzy i ponad stuletniego doświadczenia polskiej szkoły leśnictwa” – podkreśla prof. Jan Szyszko, minister środowiska.

Obszar Puszczy Białowieskiej

Puszcza Białowieska po stronie polskiej zajmuje 60348 hektarów (ha) powierzchni z czego 9783 ha stanowi Białowieski Park Narodowy. Pozostałą część zajmują trzy nadleśnictwa gospodarcze, w których prowadzi się zrównoważoną gospodarkę leśną – Browsk, Białowieża i Hajnówka.

Ginące siedliska i gatunki

Na tych terenach populacja kornika drukarza rozwija się w niebezpiecznym tempie, co prowadzi do wewnętrznego wyniszczenia Puszczy Białowieskiej. Zanikają siedliska przyrodnicze oraz zamierają ogromne ilości drzew. Liczba martwych świerków w Puszczy liczona jest w milionach. Lecz to nie gradacja kornika sama w sobie jest problemem, ale jej skala, która jest największa od lat 20. XX w. W trzech puszczańskich nadleśnictwach w ciągu pięciu lat zamarły drzewostany na powierzchni ok. 7,2 tys. ha, co jest powierzchnią bliską całego Białowieskiego Parku Narodowego. Dodatkowo zmniejsza się również występowanie cennych, chronionych gatunków roślin i zwierząt.

Realizacja prawa Unii Europejskiej

Polska jako członek Unii Europejskiej, zobowiązała się do przestrzegania prawa i wprowadzenia obszarów Natura 2000. Dlatego właśnie musimy dbać o te siedliska, które wyznaczyliśmy. Celem działań jest zahamowanie procesu zanikania siedlisk ważnych z punktu widzenia UE oraz zapewnienie bezpieczeństwa i dobrobytu ludzi, którzy żyją na terenie Puszczy od stuleci.

Usuwanie chorych drzew w Puszczy Białowieskiej

Dzięki działaniom Ministerstwa Środowiska i Lasów Państwowych po raz pierwszy w historii na terenie Puszczy Białowieskiej przeprowadzono dokładne badania całego ekosystemu.

„W badaniach uczestniczyło 200 ekspertów – naukowców i leśników. Dzięki nim dokładnie wiemy, jaki jest obecnie stan Puszczy Białowieskiej” – mówi rzecznik prasowy resortu środowiska Aleksander Brzózka.

Pozostawienie Puszczy samej sobie doprowadzi do jej wyniszczenia. Bez odpowiednich działań ochronnych i naprawczych będą zamierały kolejne obszary lasu, który dotąd był chlubą polskiej szkoły leśnictwa. Nieusuwanie chorych, zaatakowanych przez kronika drzew może skutkować tragicznymi wypadkami, jakie miały już miejsce w Puszczy Białowieskiej.

„Liberałowie, część opozycji czy niektóre organizacje pozarządowe są przeciwne usuwaniu chorych drzew z Puszczy Białowieskiej. Uważają, że człowiek jest największym wrogiem przyrody, a zakaz wycinania drzew jest najwyższą formą ochrony” – dodaje Brzózka.

Rzecznik Ministerstwa Środowiska przypomina, że Puszcza Białowieska została podzielona na dwie części. W 1/3 (czyli na ponad 17 tys. ha) nie są podejmowane żadne działania, zgodnie z postulatami niektórych organizacji pozarządowych. Pozostałe 2/3 Puszczy (blisko 34 tys. ha) jest poddawane działaniom ochronnym, zgodnej z wymogami programu Natura 2000. Działania te polegają na usuwaniu z Puszczy Białowieskiej zarażonych drzew i mają na celu zapobieganie rozszerzania się chorób.

Odpowiedzialność za Puszczę Białowieską

„Zwróciliśmy się do naszych oponentów i wszystkich tych, którzy protestują przeciwko realizacji przez Ministerstwo Środowiska prawa UE, o podpisanie deklaracji” – mówi minister środowiska prof. Jan Szyszko.

„Deklaracja ta jasno określa chęć wzięcia odpowiedzialności za sytuację w Puszczy Białowieskiej. Najwyższy czas sprawdzić, kto w tym sporze ma rację” – dodaje prof. Szyszko.

W związku z tym, że spór o Puszczę Białowieską nabrał charakteru międzynarodowego Deklaracja (w załączeniu) została wysłana do ambasadorów akredytowanych przy UNESCO, komisarzy UE, europejskich ministrów środowiska, polskich parlamentarzystów oraz organizacji pozarządowych.

„Niestety, jak dotąd nie wpłynęła do nas żadna podpisana deklaracja. Potwierdza to nasze obawy, że wiele postulatów „obrońców Puszczy” istnieje tylko w przestrzeni publicznej i nie ma pokrycia w faktycznych działaniach. Nie zależy im na dobru Puszczy Białowieskiej, tylko na wszczynaniu politycznej awantury” – zaznacza minister Szyszko.

„Ministerstwo Środowiska i Lasy Państwowe realizują prawo Unii Europejskiej. Oczekujemy, że jeśli ktoś podważa legalność tych działań, to chętnie podpisze deklarację i weźmie pełną odpowiedzialność za łamanie przepisów prawa UE” – podkreśla rzecznik MŚ Aleksander Brzózka.

    Dodaj komentarz

Poprzedni artykuł

Podróż Guliwera do Chin

Następny artykuł

Przełomowy system magazynowania energii montowany na słupach trakcyjnych sieci przesyłowej

Mogą też Ci się spodobać...Tagi: , , ,