Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Strefa Czystego Transportu w Krakowie na terenie całego miasta od 2024 roku? [MAPA]

Strefa Czystego Transportu w Krakowie na terenie całego miasta od 2024 roku? [MAPA]

Strefa Czystego Transportu w Krakowie na terenie całego miasta od 2024 roku? [MAPA]

Strefa Czystego Transportu w Krakowie ma objąć teren całego miasta, a nie tylko ścisłego centrum – to nowa propozycja Urzędu Miasta Krakowa, która została skierowana do konsultacji społecznych.

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Strefa Czystego Transportu w Krakowie

Strefa Czystego Transportu (SCT) w Krakowie, która ma wejść w życie od 1 lipca 2024 roku, będzie prawdopodobnie pierwszym takim obszarem w kraju. Urząd Miasta Krakowa zaproponował jednak duże zmiany w stosunku do pierwszych propozycji zakładających objęcie SCT jedynie ścisłego centrum miasta

Strefa Czystego Transportu w Krakowie
Wcześniejsza propozycja obszaru SCT, źródło: Krakow.pl

20 września 2022 władze miasta przedstawiły do konsultacji społecznych nową propozycję, według której granice SCT pokrywają się z granicami administracyjnymi miasta Krakowa.

Strefa Czystego Transportu w Krakowie
Nowa propozycja Strefy Czystego Transportu w Krakowie, źródło: Krakow.pl

Dążenie do objęcia SCT tak dużego obszaru wynika z chęci zapewnienia wysokiej efektywności rozwiązania, jak również faktu równości wszystkich mieszkańców wobec wprowadzanych zasad – im większy będzie obszar SCT, tym lepszy będzie efekt poprawy jakości powietrza – czytamy na miejskiej stronie Krakow.pl.

Czym jest Strefa Czystego Transportu?

Strefy Czystego Transportu nie wprowadzają zakazu wjazdu dla samochodów, tak jak Strefa Ograniczonego Ruchu, a jedynie określają jaką ilość zanieczyszczeń pojazdy mogą emitować.

Termin wprowadzenia SCT w Krakowie określono na 1 lipca 2024 roku, czyli opóźniono go o ponad rok w stosunku do pierwotnego projektu przedstawionego podczas konsultacji. Nowo zaproponowana data jest między innymi wynikiem postulatów zgłaszanych przez uczestników konsultacji.

Jakie dokładnie zmiany zakłada projekt Strefy Czystego Transportu w Krakowie?

Strefa Czystego Transportu w Krakowie – wymagania dla aut

W Krakowie zaproponowano dwa etapy wprowadzenia SCT:

  • pierwszy rozpoczynający się 1 lipca 2024 roku,
  • drugi rozpoczynający się 1 lipca 2026 roku.

Przedstawiono łagodniejsze wymagania dotyczące wieku pojazdów i spełnianych przez te samochody norm emisji spalin EURO. Pojazdy zarejestrowane po raz ostatni przed 1 stycznia 2023 roku będą podlegały bardzo łagodnym ograniczeniom.

Pojazdy zarejestrowane po raz ostatni po 1 stycznia 2023 roku będą podlegały nieco surowszym ograniczeniom. Mieszkańcy decydujący się na na zakup pojazdu od 1 stycznia 2023 roku muszą pamiętać, że zakupiony przez nich samochód musi spełniać wyższe normy emisji spalin EURO.

Natomiast Od 1 lipca 2026 roku, wszystkie pojazdy, niezależnie od daty ostatniej rejestracji, podlegać będą tym samym wymogom (w przypadku pojazdów zasilanych benzyną (LGP) – min. norma Euro 3/ Euro III lub odpowiadające im lata produkcji, oraz w przypadku pojazdów z silnikami Diesla – min. norma Euro 5/ Euro V lub odpowiadające im daty produkcji).

Strefa Czystego Transportu w Krakowie
źródło: Krakow.pl
Strefa Czystego Transportu w Krakowie
źródło: Krakow.pl

Wjazd do Strefy Czystego Transportu, tak jak w państwach Zachodniej Europy, możliwy będzie jedynie ze specjalną nalepką.

Strefa Czystego Transportu – zielona nalepka

31 marca 2022 roku Minister Klimatu i Środowiska podpisał rozporządzenie w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do Strefy Czystego Transportu. Nalepki przeznaczone są dla właścicieli aut, które spełniają zasady danej SCT. Naklejek nie muszą mieć właściciele aut elektrycznych, którzy dysponują specjalnymi, zielonymi tablicami rejestracyjnymi. 

Na projekcie znalazł się symbol znaku oznaczającego strefę czystego transportu, aby była ona bardziej czytelna.

Strefa Czystego Transportu w Krakowie
źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Nalepkę umieszcza się w lewym dolnym rogu przedniej szyby pojazdu. Sposób wydawania naklejek określi rada gminy w uchwale, w której ustanowi strefę.

Jak informują władze Krakowa, od zasad SCT będą jednak pewne wyjątki. Kto może zostać wyłączony z zasad obowiązujący w Strefie Czystego Transportu w Krakowie?

Strefa Czystego Transportu w Krakowie – wyłączenia

Od zasad funkcjonowania SCT przewidziano wyłączenia. Biorąc pod uwagę szczególne uwarunkowania, jak i postulaty zgłaszane podczas konsultacji społecznych, bezterminowy wjazd do SCT przewidziano m.in. dla pojazdów historycznych i pojazdów specjalnych

Dodatkowo, dbając o szczególne potrzeby osób starszych, bezterminowym wyłączeniem objęto pojazdy, których właścicielami są osoby w wieku co najmniej 70 lat. Zgodnie z zapisami Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, wyłączeniem objęte są również pojazdy do przewozu osób niepełnosprawnych.

Jesteś mieszkańcem/mieszkanką Krakowa? Co uważasz na temat rozwiązań zaproponowanych przez władze miasta? Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych i zaproponowania własnych zmian w projekcie. Wspólnie możemy sprawić, że nasze miasto będzie miejscem bardziej przyjaznym do życia. 

Strefa Czystego Transportu w Krakowie – konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne projektu uchwały odbywają się od 20 września do 10 października 2022 roku. Uwagi do projektu należy składać poprzez formularz konsultacyjny do zgłaszania uwag i wniosków. Projekt uchwały do konsultacji tutaj.

źródło: krakow.pl, ztp.krakow.pl, gov.pl, zdj. główne: Canva/ wikipedia.org/Kacper 10 000

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.