Światowa energetyka słoneczna przekroczy granicę jednego terawata w 2023 roku

W sektorze energetyki słonecznej od wielu lat istnieją dwa główne trendy – ceny energii wciąż spadają, a ilość zainstalowanych mocy stale rośnie. Według najnowszych analiz Wood Mackenzie Power & Renewables w ciągu najbliższych pięciu lat najprawdopodobniej świat osiągnie poziom jednego terawata zainstalowanych mocy solarnych.

Jeden terawat wystarczy, aby obsłużyć około trzydziestu procent zapotrzebowania USA na energię elektryczną. Prognozy uległy zmiany, gdyż GTM Research prognozował 871 GW mocy solarnych na świecie w 2022 roku. WoodMac przewiduje o 25 GW więcej mocy.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Liderami w rozwoju energetyki słonecznej pozostanie Azja z Chinami i Japonią na czele, których rynki solarne będą stanowiły około dwudziestu procent światowych zasobów fotowoltaicznych do 2023 roku. W ciągu najbliższych dwóch lat w tych dwóch państwach nowe instalacje PV będą stanowiły ponad pięćdziesiąt procent nowych mocy solarnych, pomimo trendów spadkowych.

Ameryka Północna oraz Europa będą obejmowały dwadzieścia osiem procent światowego rynku fotowoltaicznego do 2023 roku, Bliski Wschód – dziewięć procent, Ameryka Łacińska – siedem procent. Analitycy podkreślają, że światowy rynek fotowoltaiczny będzie coraz bardziej zróżnicowany, a prognozy będą się zmieniały jeszcze wiele razy ze względu na szybką dynamikę spadku cen oraz rozwoju polityk wspierania odnawialnych źródeł energii.

Źródło: GTM Media