Szacunkowe wyniki Columbus Energy za I kwartał 2020: 125 mln przychodu i 18 mln zysku

Columbus Energy przedstawiło szacunkowe wyniki za I kwartał 2020 r. na poziomie 125 mln złotych przychodu i 18 mln złotych zysku, co w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r. jest 460% wzrostem przychodów i ponad 700% wzrostem zysku.

Szacunkowy przychód Columbus Energy na poziomie 125 mln złotych w pierwszym kwartale 2020 r. to efekt stale rosnącego trendu inwestowania w fotowoltaikę, wiążącego się m.in. ze wzrostem świadomości społecznej na temat korzyści z odnawialnych źródeł energii oraz z rządowymi zachętami do lokowania domowego kapitału w samowystarczalność energetyczną. Przypominamy, że polscy prosumenci, decydując się na mikroinstalację fotowoltaiczną, mogą skorzystać z programu Mój Prąd i ulgi termomodernizacyjnej.  Aktualnie wartość branży PV wyceniana jest na ok. 65 mld złotych, a w porównaniu do 2018 r. liczba prosumentów energii słonecznej w naszym kraju wzrosła niemal 3-krotnie. To pokazuje, że inwestycja w fotowoltaikę to przede wszystkim inwestycja w bezpieczną przyszłość. 

Fotowoltaika od Columbus Energy

Wynik finansowy Columbus Energy za pierwszy kwartał 2020 roku przekłada się na udział w rynku – Spółka w tym okresie zamontowała 4 336 mikroinstalacji fotowoltaicznych dla klientów indywidualnych i biznesowych, co przekłada się na ponad 23 MW mocy OZE. Firma jest także w trakcie realizacji dużych projektów farm fotowoltaicznych, z których ponad połowa dotychczas zakupionych 25,5 MW jest już w trakcie przyłączania do sieci energetycznej. A na początku kwietnia 2020 r. podpisała umowę z firmą Unisun na budowę farm fotowoltaicznych o mocy 66 MW z wygraną aukcją, których wartość po przyłączeniu do sieci wyceniana jest na ok. 260 mln złotych.

Spółka konsekwentnie realizuje swoją strategię i poszerza zakres swoich usług i produktów, wchodząc w branżę pomp ciepła, magazynowania energii oraz infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych, inwestując w spółkę Nexity Global (aktualnie w trakcie przekształcenia z Everest Investment SA, notowanej na GPW).