Szansa na instalację OZE dla mieszkańców bloku

Fotowoltaika dla każdego? To możliwe. Nawet jako mieszkaniec bloku lub właściciel małego przedsiębiorstwa możesz korzystać z zielonej energii. Wszystko dzięki rządowemu pomysłowi “wirtualnego prosumenta”.

Czym jest wirtualny prosument?

Zgodnie z ustawą dotyczącą OZE prosumentem nazywamy posiadacza mikroinstalacji o mocy do 50 kw. Ustawa dotyczy gospodarstw domowych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Wirtualnym prosumentem jest osoba, któr nie posiada wystarczającej powierzchni w celu budowy własnego źródła OZE.  Może wówczas połączyć się jedną instalacją z kimś, kto posiada możliwość jej montażu  i rozważa wspólną inwestycję.

Zważywszy na to, że rząd polski planuje osiągnąć cel w zakresie 15% udziału energii z OZE  taka regulacja może okazać się trafionym rozwiązaniem. Na początku roku takie przepisy wprowadziła już Litwa. Simonas Šilekis, prezes Green Genius Poland, pozytywnie określił jej wpływ na politykę energetyczną Litwy:

Dają one możliwość właściwie każdemu obywatelowi nabyć część elektrowni fotowoltaicznej działającej na terenie kraju, niekoniecznie w pobliżu miejsca zamieszkania. Dotyczy to nawet mieszkańców bloków w miastach. Oni też mogą w ten sposób ograniczać koszty zużywanej energii.

Niewykluczone, że to właśnie Green Genius Poland zajmie się wprowadzaniem postanowień tej legislacji w życie.

Korzyści dla wirtualnego prosumenta

Planowane przepisy, które mogą wejść w życie jeszcze w tym roku określają, że wirtualny prosument OZE miałby prawa podobne jak posiadacz standardowej instalacji. Mógłby magazynować i sprzedawać samodzielnie wytworzoną energię elektryczną. Jedynym warunkiem jest to, że w przypadku małych przedsiębiorstw i firm działania związane z OZE nie mogą być podstawą działalności gospodarczej, a jedynie  źródłem dodatkowych dochodów. Podstawą obliczeń byłaby umowa międzyprosumencka. W tym modelu wielkość takiej instalacji miałaby moc maksymalną do 500kW.

Nie tylko Polska

Poza Litwą podobne rozwiązania zostały już wprowadzone w 11 stanach USA, w Grecji, we Włoszech, na Cyprze i we Francji. Liczymy, że Polska również się na nie zdecyduje. Wzrost świadomości ekologicznej oraz korzystne programy dofinansowania sprawiają, że fotowoltaika jest coraz bardziej atrakcyjnym rozwiązaniem, a rynek energii słonecznej w Polsce uważa za jeden z najbardziej przyjaznych dla inwestorów na terenie całej Europy. Wprowadzenie nowych przepisów kontynuowałoby ten korzystny trend i mogłoby się przyczynić do poprawy stanu powietrza w miastach.

Źródło: Newseria.pl, Magazyn Biomasa