Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Szansa na instalację OZE dla mieszkańców bloku

fotowoltaika

Szansa na instalację OZE dla mieszkańców bloku

Fotowoltaika dla każdego? To możliwe. Nawet jako mieszkaniec bloku lub właściciel małego przedsiębiorstwa możesz korzystać z zielonej energii. Wszystko dzięki rządowemu pomysłowi „wirtualnego prosumenta”.

Reklama

Czym jest wirtualny prosument?

Zgodnie z ustawą dotyczącą OZE prosumentem nazywamy posiadacza mikroinstalacji o mocy do 50 kw. Ustawa dotyczy gospodarstw domowych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Wirtualnym prosumentem jest osoba, któr nie posiada wystarczającej powierzchni w celu budowy własnego źródła OZE.  Może wówczas połączyć się jedną instalacją z kimś, kto posiada możliwość jej montażu  i rozważa wspólną inwestycję.

Zważywszy na to, że rząd polski planuje osiągnąć cel w zakresie 15% udziału energii z OZE  taka regulacja może okazać się trafionym rozwiązaniem. Na początku roku takie przepisy wprowadziła już Litwa. Simonas Šilekis, prezes Green Genius Poland, pozytywnie określił jej wpływ na politykę energetyczną Litwy:

Dają one możliwość właściwie każdemu obywatelowi nabyć część elektrowni fotowoltaicznej działającej na terenie kraju, niekoniecznie w pobliżu miejsca zamieszkania. Dotyczy to nawet mieszkańców bloków w miastach. Oni też mogą w ten sposób ograniczać koszty zużywanej energii.

Niewykluczone, że to właśnie Green Genius Poland zajmie się wprowadzaniem postanowień tej legislacji w życie.

Korzyści dla wirtualnego prosumenta

Planowane przepisy, które mogą wejść w życie jeszcze w tym roku określają, że wirtualny prosument OZE miałby prawa podobne jak posiadacz standardowej instalacji. Mógłby magazynować i sprzedawać samodzielnie wytworzoną energię elektryczną. Jedynym warunkiem jest to, że w przypadku małych przedsiębiorstw i firm działania związane z OZE nie mogą być podstawą działalności gospodarczej, a jedynie  źródłem dodatkowych dochodów. Podstawą obliczeń byłaby umowa międzyprosumencka. W tym modelu wielkość takiej instalacji miałaby moc maksymalną do 500kW.

Nie tylko Polska

Poza Litwą podobne rozwiązania zostały już wprowadzone w 11 stanach USA, w Grecji, we Włoszech, na Cyprze i we Francji. Liczymy, że Polska również się na nie zdecyduje. Wzrost świadomości ekologicznej oraz korzystne programy dofinansowania sprawiają, że fotowoltaika jest coraz bardziej atrakcyjnym rozwiązaniem, a rynek energii słonecznej w Polsce uważa za jeden z najbardziej przyjaznych dla inwestorów na terenie całej Europy. Wprowadzenie nowych przepisów kontynuowałoby ten korzystny trend i mogłoby się przyczynić do poprawy stanu powietrza w miastach.

Źródło: Newseria.pl, Magazyn Biomasa

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.