1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Termomodernizacja bloków dzięki dotacji z NFOŚiGW

termomodernizacje w ramach umów z NFOŚiGW

Termomodernizacja bloków dzięki dotacji z NFOŚiGW

Termomodernizacja pozwala zabezpieczyć budynek przed utratą ciepła i zmniejszyć zużycie energii potrzebnej do ogrzania pomieszczeń. Efektem jest znaczne zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oraz poprawa warunków życia mieszkańców. Na takie rezultaty termomodernizacji mogą liczyć wspólnoty mieszkaniowe ze Szczecina i Nowego Dworu Gdańskiego.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych w obu miastach będzie możliwa dzięki dofinansowaniu przekazanemu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z działania 1.3.2 „Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym”.

Termomodernizacja budynków Wspólnot Mieszkaniowych Paproci 1-12 – Ziemowita 8, 9, Cienista 16, 17, Papieża Jana Pawła II 21 OF, Bolesława Krzywoustego 65 OF ze Szczecina będzie realizowana przez szczecińską Wspólnotę Mieszkaniową „Paprotka”, która jest beneficjentem pożyczki ze środków POIiŚ. W ramach inwestycji zostaną wykonane audyty energetyczne, a następnie ocieplenie przegród i wymiana stolarki. Całkowity koszt działań oszacowano na 3,14 mln zł. Planowo realizacja ma się zakończyć w lipcu 2019 r.

Wspólnota oczekuje dużych oszczędności. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oszacowano na  6 194,29 GJ/rok, natomiast zmniejszenie zużycia energii końcowej na 4 595,12 GJ/rok. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej określono na 171,45 MWh/rok, zaś zaoszczędzonej energii cieplnej – na 3 947,90 GJ/rok. Termomodernizacja to także duże korzyści dla środowiska,  szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych CO2 powinien wynieść 412,85 Mg/rok.

“Najtrudniejsze było zebranie dokumentacji przed przystąpieniem do przedsięwzięcia. Jest to stary, ponad 100-letni zespół budynków i zorganizowanie audytu wewnętrznego, zewnętrznego i wentylacyjnego oraz inne obowiązki potrzebne do rozpoczęcia termomodernizacji zajęły nam prawie trzy lata. Jesteśmy prawdopodobnie pierwszą wspólnotą w Szczecinie, która starała się o takiego rodzaju dofinansowanie”, komentuje Marzena Pabiszczak z Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej „Paprotka”.

Dotacja ze środków POIiŚ przeznaczona została również na  projekt „Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych będących w zasobach SM Nowy Dwór Gdański z wykorzystaniem instalacji OZE oraz inteligentnego Systemu Zarządzania Energią”. Beneficjentem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór Gdański”, która otrzymała od NFOŚiGW 5,156 mln zł. W ramach prac zmodernizowanych zostanie 14 budynków wielorodzinnych. W zakresie robót przeprowadzone zostanie o ocieplenie przegród, modernizacja systemu grzewczego z montażem pompy ciepła, modernizacja instalacji c.w.u. oraz systemu zarządzania energią. Szacowane zmniejszenie zużycia energii pierwotnej wyniesie 7 027,69 GJ/rok, a redukcja emisji CO2 ukształtuje się na poziomie 737,24 Mg/rok.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.