Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Trend na fotowoltaikę trwa. A jak będzie w 2025 roku?

fotowoltaika

Trend na fotowoltaikę trwa. A jak będzie w 2025 roku?

Instytut Energetyki Odnawialnej opublikował aktualizację prognozy rozwoju krajowego rynku fotowoltaiki. Szacuje, że w najbliższych latach w Polsce będzie przybywać od 2 do 2,5 GW nowych mocy fotowoltaicznych rocznie. Zmieni się tylko struktura rynku z typowo prosumenckiego na zrównoważony pomiędzy zawodowymi elektrowniami a prosumentami.

Reklama

Ponad 6 GW mocy w 2021 roku

Z prognoz Instytutu Energetyki Odnawialnej wynika, że już pod koniec tego roku moc zainstalowana w fotowoltaice może wynieść 6,1 GW. Oznacza to przyrost rok do roku na poziomie 2,1 GW. Główny udział w przyrostach mocy będą mieć projekty z aukcji.

Rozwój farm słonecznych

IEO szacuje, że moc farm słonecznych w Polsce może wzrosnąć jeszcze w tym roku o 830 MW. Natomiast małe i wielkoskalowe farmy z aukcji z 2020 roku rozpoczną wytwarzanie energii do końca 2022 roku. W efekcie w segmencie farm słonecznych roczny przyrost nowych mocy w 2022 roku wyniesie około 1,5 GW.

Rekordowy dla przyrostu nowych mocy w segmencie farm słonecznych będzie również rok 2023. Rząd ogłosił, że w ramach tegorocznej aukcji zostanie zakontraktowane prawie 1,8 GW nowych mocy fotowoltaicznych, które rozpoczną wytwarzanie energii w 2023 roku.

Zainteresowanie mikroinstalacjami nie spadnie

IEO przewiduje również wyraźny wzrost na rynku prosumenckich instalacji fotowoltaicznych. Kolejna edycja programu “Mój Prąd” przyczyni się do powstawania kolejnych mikroinstalacji o mocy do 10 kW. Nie jest jeszcze znany budżet programu, jednak IEO prognozuje, że w 2021 roku łączny przyrost nowych mocy w mikroinstalacjach może wynieść ok. 1,1 GW. 

Wzrośnie rola biznesu

Większe znaczenie przypisuje się również prosumentom biznesowym. W 2021 roku ma przybyć ok. 200 MW mocy zainstalowanych na użytek firm. Trend będzie się nasilał w kolejnych latach. Od początku roku, w reakcji na wzrosty cen energii, rośnie aktywność firm w rozwijaniu projektów fotowoltaicznych, w szczególności przedsiębiorstw przemysłowych. Dysponują one zarówno odpowiednimi powierzchniami, jak i olbrzymimi możliwościami przyłączania do sieci.

Źródło: magazynfotowoltaika.pl, ieo.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.