W 2020 roku zostanie uruchomiana baza danych odpadowych. Czy to sposób na patologię i mafię śmieciową?

Do końca bieżącego roku powstanie baza danych odpadowych, która pozwoli na śledzenie drogi odpadów w Polsce. Według Ministerstwa Środowiska uskuteczni to walkę z mafią odpadową i zmniejszy problem zachowań patologicznych. Uruchomienie bazy planowane jest na początek 2020 roku.

Ministerstwo Środowiska próbuje walczyć z mafią śmieciową na różnorodne sposoby. Jednym z nich ma być wprowadzenie bazy danych odpadowych. Prace nad nią mają potrwać do końca tego roku, a uruchomienie jest planowane w 2020 roku. System zostanie dopracowany w 2021 roku, gdy dojdzie ostatni zamykający moduł.

Śledzenie drogi odpadów dużo skuteczniejsze niż dotychczas

Pod koniec kwietnia odbyło się spotkanie przedstawicieli ministerstwa z policją oraz innymi służbami. Celem było usprawnienie systemu śledzenia odpadów i poszerzenie jego dostępności.

Ten system będzie otwarty z bardzo przyjaznym interfejsem, tak aby w sposób intuicyjny można było dokonywać w nim czynności. Mamy tutaj bardzo innowacyjne podejście. Na etapie tworzenia bazy możemy go dostosowywać do tych potrzeb, które wynikają ze specyfiki działania poszczególnych służb, tak Inspekcji Ochrony Środowiska, jak i innych, które będą korzystać z tej bazy w walce z patologiami, z mafią śmieciową – stwierdził wiceminister środowiska Sławomir Mazurek.

Wszystkie podmioty, które gospodarują odpadami, będą zobowiązane do wpisania się do rejestru.