W Boliwii uruchomiono nową, 60 MW elektrownię fotowoltaiczną

Projekt Uyuni obecnie jest największą instalacją fotowoltaiczną w Boliwii i ma pokryć połowę zapotrzebowania na energię elektryczną mieszkańców z regionu Potosí.

Warta 62 miliony inwestycja została niedawno oficjalnie otwarta przez prezydenta Boliwii, Evo Moralesa. Farma znajduje się na południu tego kraju, w pobliżu miasta Uyuni. Sytemy PV zajmują 105 ha, a docelowo zająć mają nawet 180 ha.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Za budowę i uruchomienie instalacji odpowiedzialne jest konsorcjum firm Emias i Elecnor. Zostało ono wyłonione na drodze przetargu realizowanego przez państwowy koncern energetyczny Ende w marcu 2016 roku. Budowa farmy zaczęła się w listopadzie 2016 roku.

Farma Uyunie jest największą instalacją, jaka znajdować ma się w Boliwii. Na drugim miejscu znajduje się projekt Oruro o mocy 50 MW. Przetarg na jego budowę rozstrzygnięto w kwietniu 2016 roku, a budowę rozpoczęto w sierpniu tego samego roku.

Prace budowlane w projekcie Uyuni miały zostać zakończone w marcu bieżącego roku, ale pojawiło się znaczne opóźnienie.

„Dzięki tej farmie zaspokoimy 50% zapotrzebowania na energię w regionie Potosí. Gratuluję władzom tego regionu i wybranym firmom. Naszym celem jest Boliwia jako energetyczne serce Ameryki Południowej, eksportujące energię elektryczną do swoich sąsiadów”, mówił Morales w marcu bieżącego roku.

Plany rządu nie są abstrakcyjne. Całkowity potencjał energetyki solarnej w tym kraju jest wysoki – wynosi około 7 GW. Boliwia istotnie może stać się lokalnym potentatem energetycznym.

Farmy Uyuni i Oruro to jedyne instalacje PV w tym kraju, które obecnie działają. Nie toczą się też żadne prace budowlane czy przygotowawcze do realizacji innych projektów PV w tym kraju.

Rząd planuje uzyskiwać do 2025 roku 183 MW energii odnawialnej. Obecnie niemalże całkowite zapotrzebowanie, będące na poziomie 2 GW, pokrywane jest przez elektrownie termoelektryczne (60%) i wodne (40%).

Boliwia jest krajem, który charakteryzuje się jednym z największych nasłonecznień w regionie. Jak szacuje Fundacja Solon, średnie nasłonecznienie wynosi tutaj od 1 do 1,2 kWh/m2. Mimo to w kraju tym do końca 2016 roku zainstalowano zaledwie 5 MW systemów PV. Dodatkowo elektryfikacja Boliwii postępuje bardzo wolno – zaledwie 71,5% populacji ma dostęp do energii elektrycznej, jak wskazuje raport ONZ z 2014 roku.

źródło: pv-magazine, foto: Evo Morales