W Hiszpanii powstała pierwsza pływająca elektrownia fotowoltaiczna

Ukończono budowę pierwszej hiszpańskiej pływającej farmy fotowoltaicznej. Teraz zostanie obiektem do testowania nowych technologii.

Pierwsza hiszpańska farma PV na wodzie

Specjalizująca się w budowaniu instalacji OZE, hiszpańska firma Acciona, zakończyła budowę oraz przyłączyła do sieci pierwszą w Hiszpanii pływającą farmę fotowoltaiczną o mocy 1,1 MWp. Znajduje się ona na zbiorniku wodnym Sierra Brava w pobliżu miasta Cáceres (region Extremadura).

Fotowoltaika od Columbus Energy

Pływająca elektrownia jako obiekt doświadczalny

Firma zakomunikowała, że instalacja będzie służyć jako obiekt do testowania technologii dla pływającej fotowoltaiki. Farma składa się z platform, na których zamontowano różne rodzaje paneli, w odmiennych układach i nachyleniu. 

Acciona będzie porównywała wydajności razem z kosztami instalacyjnymi i konserwacyjnymi każdego z rozwiązań. Dzięki temu ma szansę opracować możliwie najbardziej wydajne rozwiązania dla pływających elektrowni solarnych. Choć szczegóły dotyczące producentów paneli są nieznane, udało się ustalić, że jednym z wykorzystanych typów modułów jest bifacial.  

Źródło zdjęcia: Acciona