Większa produkcja czystej energii w UE

Jak wynika z raportu firmy Platts w pierwszym półroczu br. “wielka piątka” czołowych europejskich gospodarek dodała potencjał w OZE wynoszący łącznie 8 GW. W czerwcu br. OZE w pięciu największych gospodarkach UE wyprodukowały w sumie o 25 proc. zielonej energii więcej niż w czerwcu zeszłego roku.

Raport firmy konsultingowej Platts pt. European Renewable Power Tracker informuje o wzroście europejskiego potencjału w OZE w pierwszym półroczu br. Jak podaje firma, jest to zasługą głównie niemieckiego rynku wiatrowego oraz brytyjskiego rynku fotowoltaicznego, które w tym czasie powiększyły się w sumie o 5 GW.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Niemcy zbudowali 2,9 GW farm wiatrowych, z czego 1,8 GW stanowiły farmy wiatrowe na morzu. Firma Platts w raporcie odnosi się do danych podawanych przez niemieckie stowarzyszenie branży wiatrowej BWE, które prognozują dalszy duży wzrost nowego potencjału wiatrowego w Niemczech. Ma to być efektem przyspieszenia w inwestycjach spowodowanego planami zmiany zasad wsparcia dla inwestorów wiatrowych od roku 2016. Według BWE, do końca roku całkowity potencjał niemieckiej energetyki wiatrowej powinien wzrosnąć na koniec br. do poziomu 45 GW.

Platts podkreśla również, że rynek wiatrowy zwolnił w Wielkiej Brytanii, w miejsce którego szybko rozwijał się sektor fotowoltaiczny. Dzięki takiej sytuacji brytyjski potencjał PV wzrósł na koniec pierwszego półrocza br. do poziomu 7,7 GW. Notowany w ostatnich miesiącach wzrost inwestycji w branży fotowoltaiki w Wielkiej Brytanii (głównie dużych farm fotowoltaicznych) był jednak w dużej mierze podyktowany zakończeniem atrakcyjnego systemu wsparcia. Inwestorzy spieszyli się z oddaniem do użytku swoich instalacji, aby pozostać jeszcze w „starym” korzystnym systemie dopłat.

Inne wymieniane w raporcie kraje z „wielkiej piątki” dodały w I półroczu br. odpowiednio: Francja 0,8 GW mocy w OZE, Włochy – 0,3 GW, a w Hiszpanii nie odnotowano praktycznie żadnych inwestycji. Na koniec I półrocza br. łączny potencjał instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych na w/w rynkach wzrósł do 175 GW. Dzięki temu, a także dzięki sprzyjającym warunkom wiatrowym w północnej Europie, w czerwcu farmy wiatrowe i fotowoltaiczne „wielkiej piątki” wyprodukowały w sumie 24,7 TWh energii elektrycznej, czyli aż o 25 proc. więcej niż przed rokiem. Według Platts wpływ na to miała głównie zwiększona praca farm wiatrowych na północy kontynentu. Rekordzistą w tej kwestii okazał się być niemiecki rynek wiatrowy, który wyprodukował w czerwcu br. aż o 156 proc. więcej energii niż w czerwcu 2014 r. Ponadto w raporcie uwzględniono informację, że farmy wiatrowe i fotowoltaiczne w krajach „wielkiej piątki” produkowały w ubiegłym miesiącu przeciętnie 33,2 GW/godz. przy średnim obciążeniu poniżej 20 proc.