1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Wilk jest częścią naszego ekosystemu

wolf

Wilk jest częścią naszego ekosystemu

Co stanie się, jeżeli do opinii publicznej poda się informacje, podtrzymujące stereotypowe postrzeganie dzikich zwierząt? Wbrew opinii naukowców, a także w sprzeczności ze statusem ochrony wilka w Polsce, planuje się zabić kolejne zwierzęta, zamiast pozwolić im istnieć w lesie, będącym ich życiową przestrzenią.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Wilk jest w Polsce chroniony i potrzebny

Profesor nadzwyczajny Roman Gula, pracownik Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk nie ma wątpliwości – wilki stronią od ludzi, a ich przestrzenią do życia jest las. Skąd zatem wziął się pomysł wytępienia tych zwierząt, biorąc pod uwagę fakt, że wilk umieszczony jest w Polskiej czerwonej księdze zwierząt i na liście gatunków zagrożonych wyginięciem. 

Informacja ta niepokoi kadrę naukowców, ekologów i wszystkich tych, którzy zajmują się obserwacją wilków. Jak wynika z kilkudziesięciu lat analiz, kontroli i badań nad wilkami, zwierzęta te unikają towarzystwa ludzi, trudno też jednoznacznie określić zwyczaje tych zwierząt, bo trzymają się z dala od człowieka. Jak podaje profesor Roman Gula, wilki potrafiły dostosować się do zmian dzikich terenów i wykorzystują np. ścieżki wyznaczone przez człowieka do łatwiejszego i szybszego poruszania się. Nie znaczy to jednak, że wilki chętnie wchodzą w drogę ludziom, a wręcz przeciwnie.

Ochrona wilków z ramienia kraju i Europy

Wilki zostały objęte ochroną tylko w konkretnej części Polski w 1995 roku, ale od 1998 są chronione na obszarze całego państwa. Wskazano wówczas pozytywną rolę tych drapieżników “w utrzymaniu równowagi ekologicznej w lasach”. Wilk jest częścią ekosystemu leśnego i jak każdy organizm pełni tam funkcję. Od 2004 roku status prawny wilków reguluje ustawa z tegoż roku o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2016 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 2183). Wilki są też chronione zapisami wynikającymi z Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej (bytuje na obszarach Natura 2000) oraz Konwencji Berneńskiej.

Co stanie się z wilkami na Podkarpaciu?

1 marca na Podkarpaciu doniesiono o spotkaniu wilków z osobami wycinającymi leśne drzewa. Jak twierdzą pilarze, trzy wilki miały ich otoczyć i warczeć, a ci odgonili się od nich piłami. Teraz burmistrz Brzozowa, w którym miało dojść do tego zdarzenia, zaapelował o wydanie pozwolenia na zabicie wilków. Adresatem tej prośby jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, który jako jedyny może wydać pozwolenie na odstrzał chronionych zwierząt. Sekretarz gminy Brzozów tłumaczy, że burmistrz nie widzi innego alternatywnego rozwiązania, niż uśmiercenie zwierząt.

Myślistwo – wspólne hobby

Ogromna dyskusja wokół sprawy z Podkarpacia i dalszych kroków, jakie gmina chce podjąć wobec wilków, ujawniła wiele faktów. Dowiedziano się, że jeden z prokuratorów, który zabrał głos w sprawie odstrzału wilków, jest myśliwym, który popełnił przewinienie dyscyplinarne. 

W sieci pojawiło się wiele grup społecznościowych, dedykowanych ochronie wilków. Można podpisywać petycje i wysłuchać zdania grona ekspertów, którzy w przeciwieństwie do przedstawicieli gminy Brzozów, odradzają zabijanie chronionych w kraju wilków.

źródło: polskiwilk.org.pl, pap.pl, onet.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.