Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

„Wniosek o niezwłoczne ogłoszenie stanu klęski żywiołowej na terenie gmin Metropolii Krakowskiej”

smog w krakowie

„Wniosek o niezwłoczne ogłoszenie stanu klęski żywiołowej na terenie gmin Metropolii Krakowskiej”

Dzisiaj, 28 stycznia mieszkańcy Metropolii Krakowskiej złożyli do Wojewody Małopolskiego wniosek, w którym apelują, by – w związku z wysokim wskaźnikiem zanieczyszczenia powietrza – władze wprowadziły stan wyjątkowy. Mieszkańcy jednocześnie wnoszą o podjęcie niezwłocznych działań, które zapobiegną negatywnym skutkom smogu. 

BANER MOBILEB1
Reklama

Ogłoszenie stanu klęski żywiołowej w Małopolsce

W związku wysokim wskaźnikiem zanieczyszczenia powietrza, który w ostatnich dniach utrzymuje się na terenie Krakowa i jego gmin ościennych, mieszkańcy regionu wystosowali oficjalną prośbę do Wojewody Małopolskiego oraz Marszałka Województwa Małopolskiego, w której wnoszą o „niezwłoczne ogłoszenie stanu klęski żywiołowej – klęski SMOGU”. 

Mieszkańcy krakowskiej metropolii powołując się na art. 232 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz na zapis w ustawie o stanie klęski żywiołowej (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1897) wskazują, że „ (…) pomoc i ochrona mieszkańców z obszaru występowania klęski SMOGU, mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod jednolitym kierownictwem.”

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

Mieszkańcy apelują także o organizację spotkania kryzysowego, na którym władze Krakowa oraz gmin ościennych mogłyby podjąć dyskusję, której celem będzie zaplanowanie i skoordynowanie działań zmniejszających zanieczyszczenie powietrza zarówno obecnie, jak i przy każdym kolejnym długotrwałym wystąpieniem smogu w okresie grzewczym. Pod wnioskiem podpisali się mieszkańcy gmin: Czernichów, Niepołomice, Skawina, Wieliczka i Zabierzów.

zdj. główne – Canva

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.