„Wniosek o niezwłoczne ogłoszenie stanu klęski żywiołowej na terenie gmin Metropolii Krakowskiej”

Dzisiaj, 28 stycznia mieszkańcy Metropolii Krakowskiej złożyli do Wojewody Małopolskiego wniosek, w którym apelują, by – w związku z wysokim wskaźnikiem zanieczyszczenia powietrza –  władze wprowadziły stan wyjątkowy. Mieszkańcy jednocześnie wnoszą o podjęcie niezwłocznych działań, które zapobiegną negatywnym skutkom smogu. 

W związku wysokim wskaźnikiem zanieczyszczenia powietrza, który w ostatnich dniach utrzymuje się na terenie Krakowa i jego gmin ościennych, mieszkańcy regionu wystosowali oficjalną prośbę do Wojewody Małopolskiego oraz Marszałka Województwa Małopolskiego, w której wnoszą o „niezwłoczne ogłoszenie stanu klęski żywiołowej – klęski SMOGU”. 

Fotowoltaika od Columbus Energy

Mieszkańcy krakowskiej metropolii powołując się na art. 232 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz na zapis w ustawie o stanie klęski żywiołowej (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1897) wskazują, że „ (…) pomoc i ochrona mieszkańców z obszaru występowania klęski SMOGU, mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod jednolitym kierownictwem.”

Mieszkańcy apelują także o organizację spotkania kryzysowego, na którym władze Krakowa oraz gmin ościennych mogłyby podjąć dyskusję, której celem będzie zaplanowanie i skoordynowanie działań zmniejszających zanieczyszczenie powietrza zarówno obecnie, jak i przy każdym kolejnym długotrwałym wystąpieniem smogu w okresie grzewczym. Pod wnioskiem podpisali się mieszkańcy gmin: Czernichów, Niepołomice, Skawina, Wieliczka i Zabierzów.