Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Woda z miejskich basenów umyje warszawskie ulice

Woda z miejskich basenów umyje warszawskie ulice

Woda z basenów zostanie użyta do czyszczenia ulic w Warszawie. To już kolejna edycja akcji, w której Zarząd Oczyszczania Miasta współpracuje z miejskimi pływalniami.  

Reklama

Warszawski sposób na recykling wody

Pierwszym basenem, który wziął udział w tegorocznej edycji wodnego recyklingu był Ośrodek Sportu i Rekreacji Wawer. Wodę, która zapełniła w sumie 22 pojazdy służb oczyszczania, wykorzystano do sprzątania ulic. Zarząd Oczyszczania Miasta aż do jesieni będzie regularnie pobierał wodę z miejskich pływalni.

– Idea ponownego wykorzystywania wody z basenów wpisała się już w stały harmonogram sprzątania miasta. Z roku na rok obserwujemy zwiększone zaangażowanie i chęć włączenia się pływalni w wodny recykling, który przynosi tyle korzyści dla środowiskamówi Tadeusz Jaszczołt, dyrektor Zarządu Oczyszczania Miasta. 

– Cieszy nas też to, że entuzjastami tego przedsięwzięcia są mieszkańcy, którzy rozumieją jak ważne jest odzyskiwanie tak cennego surowca jakim jest woda i racjonalne gospodarowanie niądodaje.

Ekologiczna akcja Zarządu Oczyszczania Miasta rozpoczęła się w 2020 roku. Łącznie podczas trzech edycji odzyskano aż 6,5 mln litrów wody!

Woda z basenów umyje warszawskie ulice i torowiska

Akcja prowadzona jest w wakacje, kiedy ośrodki sportu częściowo zawieszają swoje funkcjonowanie. Baseny są wtedy osuszane i czyszczone. ZOM wykorzystuje ten czas, żeby przepompować wodę do specjalistycznych pojazdów, które następnie myją jezdnie i torowiska tramwajowe. 

W akcji pomaga Ochotnicza Straż Pożarna Wesoła. Woda jest pobierana w momencie, gdy minie czas konieczny do ulotnienia się preparatów używanych do jej dezynfekcji. Jest więc neutralna dla ludzi i środowiska oraz czyszczonych powierzchni.

Zarząd Oczyszczania Miasta organizuje w Warszawie sprzątanie 1300 km ulic i torowisk. Każda z dróg jest czyszczona na mokro przynajmniej raz w tygodniu. Mieszkańcy mogą sprawdzić harmonogram tych prac w kalendarzu na stronie ZOM. Jednostka zleca ponadto porządkowanie 3,5 mln mkw. terenów dla pieszych, 4,4 tys. przystanków komunikacji miejskiej i 12 tys. koszy na śmieci.

Polskie przedsiębiorstwa wodociągowe marnują wodę

Najwyższa Izba Kontroli w latach 2019-2021 zbadała działanie polskich przedsiębiorstw wodociągowych na terenie pięciu województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, opolskiego i pomorskiego. Aż ¾ z nich nie zlecało kontroli okresowych instalacji wodnych. Kolejnym problemem okazał się być brak stałego monitoringu. 

W konsekwencji dochodziło do licznych awarii sieci wodociągowych, a w ich wyniku przedsiębiorstwa zmarnowały ok. ⅓ wyprodukowanej ilości wody. Łącznie tylko w okresie objętym kontrolą NIK wodociągi z pięciu województw odnotowały straty o łącznej wielkości prawie 5,3 mln m³ wody.

Źródło: um.warszawa.pl

Fot: Canva, um.warszawa.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.